Spring naar content

De aanpak van gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.

Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke ruimte. Hoewel de gemeente al inzet op beleid dat ook deels onder het programma `Veilige Steden’ valt, zoals LHBTI-beleid en een veilig uitgaansgebied, staat het straatintimidatiebeleid nog inde kinderschoenen. Het programma biedt daarom een mogelijkheid om ons huidige beleid verder uit te breiden.

Ambitie

Het programma zal enerzijds bijdragen aan inzicht in de omvang en aard van de lokale straatintimidatieproblematiek. Dit onder andere via het organiseren van schouwen. Anderzijds zal het bijdragen aan de zichtbaarheid en bespreekbaarheid van de problematiek. Beide zullen de basis vormen voor het verdere aanpakken van straatintimidatie in Zaanstad, waardoor het veiligheidsgevoel van vrouwen versterkt zal worden.

Aanpak

De gemeente Zaanstad heeft een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen om (seksuele) straatintimidatie tegen te gaan. Het is de bedoeling dat aanstootgevende handelingen en gedragingen, al dan niet in combinatie met taal, op basis van dit artikel beboet kunnen worden.

Activiteiten

De gemeente wil een aanpak opzetten tegen straatintimidatie richting vrouwen, bestaande uit de eerder onderstaande maatregelen:

  • Deelname aan `Safe Streets’ campagne van de Verenigde Naties door het oranje kleuren van gebouwen op 26 november 2020 (en verder)
  • Schouwen om de aard en omvang van (seksuele) straatintimidatie in (specifieke delen van) Zaanstad in kaart te brengen, als basis voor vervolgbeleid en handhaving.
  • Kleine aanpassingen in de publieke ruimte om de ervaren veiligheid te vergroten. Voorbeelden zijn het bijsnijden van hoge bosjes of het aanpassen of aanbrengen van extra straatverlichting. Risicogebieden worden onder andere via de schouwen in kaart gebracht.

Met deze aanpak tracht de gemeente Zaanstad te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Zaanstad

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 020 – 531 531 5
  • veiligesteden@regioplan.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen