Spring naar content

Gemeenten en de aanpak van straatintimidatie.

Wat wordt lokaal onder straatintimidatie verstaan? Hoe wordt het probleem geduid? Hebben gemeenten inzicht in de aard en omvang? Welke knelpunten zijn er voor de uitrol van een lokale aanpak? Deze quickscan geeft een beeld van de stand van zaken, de uitdagingen en de vragen en behoeften van gemeenten in beleid ten aanzien van de aanpak van straatintimidatie.

Deel via: