Spring naar content

Wat werkt bij het activeren van omstanders?

Grensoverschrijdend gedrag kan overal voorkomen. Om dit gedrag in de samenleving zoveel mogelijk te verminderen wordt er steeds meer aandacht besteedt aan de (niet onbelangrijke) rol van omstanders. Een actieve reactie van een omstander kan ervoor zorgen dat de grensoverschrijdende gedrag van een dader stopt.

Kennisinstituut Movisie zet zich binnen het programma Sociale Stabiliteit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in voor het vergroten van de sociale veiligheid in de publieke ruimte. Een belangrijk doel daarbij is het versterken van de rol van omstanders bij het signaleren en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag. In het kader hiervan heeft Movisie een handreiking en een stappenplan gemaakt. In de handreiking wordt aandacht besteedt aan bruikbare interventies om ervoor te zorgen dat omstanders op een effectieve manier reageren op grensoverschrijdend gedrag die ze zien, en wat de effectiviteit is van de bestaande omstanderinterventies die al in Nederland worden gebruikt. Hiermee reiken ze praktische handvatten aan zodat burgers, omstanders en professionals weten hoe ze grensoverschrijdend gedrag kunnen signaleren, bespreken en hoe ze indien nodig kunnen ingrijpen. In het stappenplan presenteren ze 5 belangrijke stappen voor professionals en ontwikkelaars bij het ontwikkelen van een praktische interventie voor omstanders.

Deel via:

Foto door Andres Ayrton via Pexels