Spring naar content

Tool van Podcast Niet jouw schuld

Eerder dit jaar heeft Act4Respect de podcast Niet jouw schuld gelanceerd. In deze podcast worden verschillende onderwerpen behandeld die te maken hebben met de maatschappelijke verwachtingen voor mannen en vrouwen (gender) en geweld dat met gender te maken heeft. Bij deze podcast hoort ook een tool voor gebruikers.

Deze teamtool hoort bij de podcast en is bedoeld om in gesprek te gaan met anderen over de onderwerpen die besproken worden in ‘niet jouw schuld’. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verschillende normen rondom gender en seksualiteit en hoe die bijdragen aan de sociale veiligheid van jongeren. Deze tool geeft concrete handvatten aan professionals om gender-gerelateerd geweld ter sprake te brengen bij collega’s of samenwerkingspartners.

Het is belangrijk om over dit soort geweld in gesprek te gaan. Door stereotiepe ideeën over gender en seksualiteit worden jongeren gevormd, maar ook belemmerd in hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen ze verschillende ideeën opdoen over seksualiteit en welk gedrag daarbij hoort, ook ideeën en gedrag die schadelijk voor henzelf of anderen zijn. Sommige van deze schadelijke ideeen en gedragingen kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag of een cultuur waar grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt en slachtoffers de schuld krijgen.

Professionals zijn verantwoordelijk om een sociaal veilige omgeving te creëren voor jongeren. Positieve normen rond gender en seksualiteit zijn daar een belangrijk onderdeel van. Daarom is het belangrijk dat professionals ook hierover met de jongeren zelf, maar ook met andere professionals in gesprek gaan. Hoe kan je samen met andere professionals en als organisatie zorgen voor positieve normen rond gender en seksualiteit die juist positief seksuele interacties ondersteunen? 

De teamtool is per aflevering te gebruiken. In de teamtool is er achtergrond informatie, praktische tips en een methodiek te vinden. Zo helpt de tool professionals om samen dat je samen manieren, succesfactoren en een plan van aanpak te formuleren en deze in praktijk te brengen.

Meer weten over deze tool? Hier kan je alle informatie en de tool per aflevering vinden!

Deel via: