Spring naar content

Privacyverklaring

Het projectteam veilige steden werkt conform de privacyafspraken van Regioplan. Meer informatie over onze zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en/of onze integriteitscode kunt u vinden op de website van Regioplan.