Spring naar content

Programma Veilige Steden

Naroepen, achtervolgen, betasten- meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Door het hele land zijn er daarom gemeenten die zich binnen het programma Veilige Steden extra inzetten voor veiligheid van vrouwen en meisjes. De nadruk ligt daarbij op veiligheid in de openbare ruimte en met het uitgaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert en ondersteunt deze inzet met onder andere cofinanciering. 

In opdracht van het ministerie van OCW bood Regioplan deze gemeenten en hun partners tot en met 2022 ondersteuning met kennis, advies en faciliteren van uitwisseling. Per 1 september 2023 heeft Movisie het programma Veilige Steden overgenomen van Regioplan. Belangrijke thema’s zijn onder meer: gendersensitiviteit, doen wat werkt, preventie en diversiteit die bestaat binnen de groep meisjes en vrouwen (intersectionaliteit). Ook zullen we aandacht besteden aan monitoring. We ondersteunen gemeentes individueel, we organiseren werkateliers en delen goede voorbeelden. Op deze website worden handreikingen, goede voorbeelden en events gedeeld.

Het ministerie van OCW blijft de deelnemende gemeenten financieel ondersteunen. Ook zal – na een tijdelijke pauze – in de loop van 2023 opnieuw in opdracht van het ministerie een inhoudelijk ondersteuningsprogramma worden geboden aan de deelnemende gemeenten.

Het team van Movisie bestaat uit de volgende personen:

  • Djoeke Ardon, senior adviseur en projectleider
  • Charlot Pierik, senior adviseur
  • Hilde Bakker, senior adviseur
  • Laura Jak, adviseur
  • Niels van Kleef, projectmedewerker
  • Dyonne van Haastert, communicatie- en projectadviseur

Deel via: