Spring naar content

Factsheet Gendersensitieve hulpverlening

In de strijd tegen fysiek, seksueel en online geweld onder jongeren is het cruciaal om oog te hebben voor de invloed van gender. Bestaande gendernormen vergroten niet alleen het risico voor meisjes en lhbt+ personen om slachtoffer te worden van geweld. Het verhoogt ook het risico voor jongens om daders te worden. 

Een diepgaand begrip van gender en de impact ervan op geweld is essentieel voor hulpverleners, jeugdwerkers en professionals uit de zorg, veiligheid & justitie en onderwijs. Het leert je om effectief te kunnen interveniëren en preventieve maatregelen te nemen.

Maar wat is gender en hoe kan genderongelijkheid leiden tot geweld? Deze factsheet van Act4Respect beantwoordt deze vragen en sluit af met tips voor een gendersensitieve aanpak van geweld.

Deel via: