Spring naar content

Onderzoek CBS naar straatintimidatie

Het CBS heeft vanaf begin februari tot en met medio april 2021 onderzoek gedaan naar jongeren en straatintimidatie. De cijfers over straatintimidatie hebben betrekking op de twaalf maanden voorafgaand aan het moment van enquêteren, dus de periode van februari tot half april 2020 tot en met februari tot half april 2021. Deze periode viel vrijwel helemaal binnen de coronapandemie. Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe vaak straatintimidatie voorkomt.

Enkele belangrijke conclusies van dit onderzoek waren:

  • Van de vrouwen van 12 tot 25 jaar zegt 67 procent in 2021 het afgelopen jaar weleens te zijn lastiggevallen op straat.
  • Jonge vrouwen van 18 tot 21 jaar geven het vaakst aan op straat geïntimideerd te zijn. Bijna drie kwart van hen heeft hier weleens mee te maken gehad.
  • Van de tienermeisjes tussen 14 en 18 jaar zegt ongeveer 70 procent op straat geïntimideerd te zijn.
  • Deze vrouwen zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen.
  • Nafluiten ervaren vrouwen als minst bedreigend, achternalopen als meest bedreigend.
  • De meeste vrouwen negeren het wanneer ze op straat worden lastiggevallen, of zoeken contact met anderen, bijvoorbeeld door iemand te bellen.
  • In steden komt meer straatintimidatie voor dan op het platteland.
  • Van de mannen heeft 1 op de 3 met straatintimidatie te maken gehad, tienerjongens vaker dan jongvolwassen mannen.

Wil je meer weten over het onderzoek? Bekijk dan deze pagina.

Deel via: