Spring naar content

Handreiking Rol van jongens en mannen

Geweld tegen vrouwen wordt disproportioneel gepleegd door mannen. Gelukkig zijn de meeste jongens en mannen geen plegers, maar bijvoorbeeld wel omstander of professional. Hoe kun je ervoor zorgen dat gemeenten en uitvoerende organisaties op een positieve en effectieve manier aandacht besteden aan het versterken van jongens en mannen als het gaat om tegengaan van geweld tegen vrouwen?

Op 12 oktober 2021 heeft de Veilige Steden een werksessie georganiseerd over dit onderwerp. In deze sessie stonden de verschillende rollen die mannen kunnen hebben en de verschillende manieren waarop gemeenten en hun partners daar aandacht aan kunnen besteden centraal. In het kader daarvan hebben we een handreiking samengesteld met de verschillende manieren waarop een gemeentelijke aanpak aandacht kan hebben voor de rol van jongens en mannen in het tegengaan van geweld tegen vrouwen, welke vuistregels en valkuilen er hierbij zijn en goede projectvoorbeelden uit de praktijk gegeven. Bekijk deze handreiking hier.

Foto door William Fortunato  via Pexels

Deel via:

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kun je contact met ons opnemen.

  • veiligesteden@movisie.nl