Spring naar content

Visie over de verbinding tussen Veilige Steden en Regenboogsteden

Veilige Steden en Regenboogsteden zijn twee programma’s waarin het ontwikkelen van lokaal beleid gestimuleerd wordt. De Veilige Steden richten zich op geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare ruimten en bij het uitgaan. De Regenboogsteden richten zich op de bevorderen van de sociale acceptatie en emancipatie van de lhbtq+ gemeenschap. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de programma’s? En kun je door de programma’s met elkaar te verbinden een grotere impact maken?

Op 9 november 2021 heeft de Veilige Steden in samenwerking met de Regenboogsteden (Movisie) een werksessie georganiseerd over dit onderwerp. In deze sessie kwamen konden beleidsmedewerkers vanuit beide programma’s samen reflecteren op de verbinding en oefenen met concrete casussen. In het kader daarvan hebben we een visiedocument samengesteld met de verschillende niveaus waarin verbinding ligt, de meerwaarde en de risico’s van verbinding, samen met tips voor gemeenten die zelf aan de slag willen gaan met beide programma’s. Bekijk dit visiedocument hier.

Foto door Tim Samuel via Pexels

Deel via:

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.

  • 030 – 78 92 083

  • veiligesteden@movisie.nl