Spring naar content

Prevalentiemonitor geeft cijfers van 2020 over seksueel geweld

In 2020 heeft het CBS in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek & Documentatiecentrum (WODC) onderzoek gedaan naar hoe vaak personen slachtoffer zijn geweest van huiselijk en seksueel geweld. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld.

Uit dit onderzoek blijkt dat 1,6 miljoen 16-plussers slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld of seksuele intimidatie dat binnen of buiten de huiselijke sfeer plaatsvond. Dit is 11 procent van het totaal van de mensen van 16 jaar en ouder. Het meeste seksueel geweld vindt buitenshuis plaats: bij 1 procent van de slachtoffers van seksueel geweld vond dit in huiselijke kring plaats en bij 15 procent van de slachtoffers van seksueel geweld vond dit buitenshuis.

Dit geweld varieerde van het (online) horen van seksueel getint opmerkingen tot aan fysiek seksueel geweld. Vrouwen werden veel vaker slachtoffer dan mannen (15 procent tegenover 7 procent). Ook was de pleger van dit geweld vaker man dan vrouw en een onbekende van het slachtoffer.

Deel via: