Spring naar content

Onderzoek naar het perspectief van meisjes en vrouwen

In Amsterdam voelen veel meisjes en (jonge) vrouwen zich soms onveilig, zowel op straat als thuis, en online en offline. De gemeente Amsterdam wil hier verbetering aan brengen en heeft de DSP-groep onderzoek laten doen naar het perspectief van de meiden. Wat vinden zij zelf over straatintimidatie off en online? Wat zien zij als seksueel grensoverschrijdend gedrag? Hoe vinden zij dat het voorkomen kan worden? En waar hebben vrouwelijke slachtoffers behoefte aan? Door middel van dit onderzoek werden eerdere inzichten van professionals getoetst en verder verdiept.

Enkele conclusies van dit onderzoek waren:

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag De meeste voorbeelden die meiden geven gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan over de online wereld en de risico’s die sociale media met zich meebrengen. Sexting is een fenomeen waarvan de meeste meiden zeggen dat het hoort bij de seksuele ontwikkeling van jongeren.
  • Seksuele voorlichting, als ze dat al krijgen, is volgens de meiden veelal gefocust op de risico’s van seksualiteit: gericht op grensoverschrijding of bijvoorbeeld SOA’s en ongewenste zwangerschappen. Vrijwel altijd gaat het over wat ze níet moeten doen of hoe ze vervelende situaties kunnen voorkomen. Meiden vinden dit jammer, want seksualiteit kent ook leuke kanten. Desondanks zijn meiden wel van mening dat het ook belangrijk is te leren over de risico’s.
  • Gewenste hulp voor slachtoffers Volgens meiden is er nog veel verbetering mogelijk om de weg naar de hulpverlening beter vindbaar te maken voor slachtoffers. Er moet volgens hen ingezet worden op betere signalering en doorverwijzing en op deskundigheidsbevordering van docenten en professionals. Veel meiden vinden dat aangifte doen van seksueel grensoverschrijdende situaties geen zin heeft. De overtuiging heerst dat de politie toch niks doet met deze meldingen. Slachtoffers besluiten daarom geen hulp te zoeken.
  • Victim blaming Ook geven meerdere slachtoffers van seksueel grensoverschrijdende situaties aan dat zij te maken krijgen met victimblaming. Hun verhaal wordt veelal bekritiseerd en ondermijnd door politie of andere hulpverleningsorganisaties. Bovendien is het belangrijk dat hulp gratis, laagdrempelig en anoniem is. Meiden willen toegang tot hulp waar geen toestemming van ouders voor nodig is en een hulpverlener die sekse-specifieke en cultuur-sensitieve zorg kan bieden.
  • Preventieve hulp Het belangrijkste middel om te voorkomen dat meiden slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdende situaties is volgens hen voorlichting, en hierbij aandacht besteden aan seksuele vorming. Onderwerpen die belangrijk voor de meiden zijn, zijn o.a. lichamelijke ontwikkeling, de positieve kanten van seksualiteit, genderdiversiteit, social media en weerbaarheid. Meiden vinden dat jongeren (meiden én jongens) al vanaf jonge leeftijd voorlichting moeten krijgen over deze onderwerpen passend bij hun leeftijd en inspelend op hun behoeften.

Meer weten? Lees meer over het onderzoek hier.

foto door Monstera via Pexels

Deel via: