Spring naar content

De gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het voorkomen van straatintimidatie in de stad.

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • Twee op de vijf Amsterdammers geconfronteerd wordt met straatintimidatie.
  • Jonge vrouwen het vaakst te maken hebben met straatintimidatie. Dit betreft vrouwen tussen de tussen de 15-34 jaar, driekwart werd in 2020 slachtoffer van één of meer vormen van straatintimidatie. Deze trend wijkt niet af van de jaren ervoor.
  • De ervaren intimidatie per vorm verschilt. De vorm van straatintimidatie die het minst intimiderend wordt gevonden door zowel mannen als vrouwen is nafluiten. In het nauw gedreven worden wordt als het meest intimiderend ervaren. Het aandeel vrouwen dat nageroepen worden met seksuele opmerkingen als intimiderend ervaart is gegroeid ten opzichte van de voorgaande jaren.
  • Slachtoffers van intimidatie voelen zich vaker onveilig. Het aandeel Amsterdammers dat zich wel eens onveilig voelt is hoger onder Amsterdammers die zijn geconfronteerd met straatintimidatie dan onder Amsterdammers die dat niet zijn. Van de vrouwen die zijn geconfronteerd met een zwaardere vorm van straatintimidatie voelt bijna driekwart zich weleens onveilig in het algemeen en ruim de helft voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt. 
  • Op drukke plekken in de stad komt straatintimidatie het meest voor. Ondanks de coronacrisis en de gesloten uitgaansgelegenheden zijn veel van de genoemde plekken waar straatintimidatie voorkwam vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

Deel via: