Spring naar content

Financiële tegemoetkoming bij slachtoffers van seksueel geweld

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van een financiële tegemoetkoming bij slachtoffers van seksueel geweld. Jaarlijks wordt een groot aantal mensen in Nederland slachtoffer van seksueel geweld. Zij kunnen hulp krijgen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Voor hulp bij de CSG, moeten slachtoffers vaak het eigen risico van de zorgverzekering betalen voor , wat hen kan tegenhouden om die hulp te zoeken. Het NSCR heeft onderzocht welke barrières slachtoffers van seksueel geweld ervaren in hun afwegingen om hulp te zoeken bij een CSG en of een financiële tegemoetkoming een drempel om hulp te zoeken bij een CSG verlaagt of wegneemt.

Wij zetten enkele belangrijke conclusies van dit onderzoek op een rijtje:

  • Slachtoffers zijn zich, voordat zij hulp zoeken, zich er vaak niet van bewust dat hieraan kosten zijn verbonden. Het moeten betalen voor de hulp brengt een gevoel van oneerlijkheid met zich mee en kan worden ervaren alsof ze weer slachtoffer worden, niet van een pleger, maar van het systeem. Een vergoeding kan de drempel verlagen om voor verdere hulp te kiezen binnen het zorgtraject dat ze ondergaan.
  • Een financiële tegemoetkoming kan ervaren worden als een vorm van erkenning, als iets dat eerlijk en rechtvaardig is.
  • Het kan bijdragen aan een positieve ervaring bij het zoeken van hulp, het ondersteunt slachtoffers door hun slachtofferschap te erkennen.
  • Foto door Cottonbro via Pexels

    Wil je meer weten over het onderzoek? Bekijk dan deze pagina van het NSCR.

    Deel via: