Spring naar content

Vooral jongeren slachtoffer van online seksuele intimidatie

Afgelopen jaar zijn er ruim 750 duizend slachtoffers geweest van online seksuele intimidatie. Dit blijkt uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Uit dit onderzoek blijkt dat:

  • Ruim 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder is in 2020 slachtoffer geworden van online seksuele intimidatie.
  • Jongeren zijn het vaakst slachtoffer van online seksuele intimidatie, vooral jonge vrouwen: bijna 30 procent van de 16- tot 18-jarige en 23 procent van de 18- tot 24-jarige vrouwen geeft aan dit te hebben meegemaakt, tegenover 9 en 8 procent van hun mannelijke leeftijdgenoten.
  • Biseksuelen, met name biseksuele vrouwen, en homo’s kregen er vaker mee te maken dan lesbiennes en heteroseksuelen.
  • Voor een tiende van de slachtoffers was dit een structurele ervaring. 
  • Slachtoffers van online seksuele intimidatie maakten het vaakst mee dat iemand online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte (2,1 procent van alle 16-plussers) of dat iemand ongewenst naaktfoto’s of seksfilmpjes stuurde (2,0 procent). Ook kwam het regelmatig voor dat iemand bleef aandringen op een date (1,8 procent) of aandrong op het toesturen van persoonlijke seksuele foto’s of filmpjes (1,6 procent).
  • Van de slachtoffers van online seksuele intimidatie spreekt twee derde met iemand gesproken over wat ze op internet hebben meegemaakt.
  • Slachtoffers zoeken vooral hulp in hun informele netwerk: bijvoorbeeld bij een vriend of vriendin, een partner of een ander gezins- of familielid. Met hulpverleners zoals een arts, psycholoog of maatschappelijk werker, Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld en de politie wordt duidelijk minder vaak contact gezocht. 
  • Veel slachtoffers doen geen aangifte: 1 procent van de slachtoffers zegt aangifte te hebben gedaan.

Benieuwd naar dit onderzoek en de cijfers? Bekijk de monitor.

foto door Slaytina via Pexels

Deel via: