Spring naar content

Ongewenst seksueel gedrag in de publieke ruimte

Uit nieuw onderzoek door IPSOS in opdracht van Plan International blijkt dat veel jonge mannen zeggen dat zij seksueel ongewenst gedrag niet acceptabel vinden. En ook hun sociale omgeving deelt dit: zo zegt acht op de tien jonge mannen dat niemand van zijn vrienden het oké vindt om een vrouw lastig te vallen op straat en dat zijn vrienden op hem neer zouden kijken als hij dat wel zou doen. Ook geeft driekwart van de mannen aan zijn vrienden aan te spreken op seksueel ongewenst gedrag richting vrouwen.

Plan International heeft een onderzoek laten uitvoeren naar ongewenst seksueel gedrag onder
16- tot en met 25-jarige mannen. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen
en opvattingen van jonge mannen ten opzichte van ongewenst seksueel gedrag tegen vrouwen in
de openbare ruimte.

Met dit onderzoek wordt antwoord gegeven op deze vragen:

  • Wat verstaan jonge mannen onder ongewenst seksueel gedrag?
  • Zijn jonge mannen zelf ooit toeschouwer of deelnemer geweest aan ongewenst seksueel gedrag?
    En zo ja, in welke context vond dit gedrag plaats?
  • In hoeverre vinden jonge mannen ongewenst seksueel gedrag geoorloofd? Wanneer wel/wanneer
    niet?
  • Welke opvattingen hebben jonge mannen over ongewenst seksueel gedrag?

Deel via: