Spring naar content

Onderzoek naar online seksueel geweld

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) heeft in 2020 uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de omvang, aard en aanpak van online seksueel geweld.

De precieze omvang van online seksueel geweld is niet eenvoudig in cijfers uit te drukken. Het is duidelijk dat online seksueel geweld vaak voorkomt en dat de gevolgen en de impact van online geweld psychische, fysieke en emotionele schade kunnen veroorzaken vergelijkbaar met fysiek en seksueel geweld.

Het huidig Nederlands beleid richt zich slechts in beperkte mate op de preventie en bestrijding van seksueel geweld in de online wereld. In dit rapport is overzichtelijk gemaakt wat bekend is over de omvang en ontwikkelingen van online seksueel geweld, wie daders en slachtoffers zijn en de huidige aanpak van het fenomeen. Het overzicht biedt inzichten voor zowel landelijk als lokaal beleid dat beter is aangepast op de digitale vormen van seksueel geweld.

Deel via: