Spring naar content

CCV Quick scan straatintimidatie

Gemeenten geven aan dat straatintimidatie een genormaliseerd probleem is dat we als samenleving zijn gaan accepteren. Ze denken dat slachtoffers het probleem om die reden mogelijk niet erkennen en er geen melding van doen. De impact van straatintimidatie op burgers kan daarmee worden onderschat. Dat is een van de conclusies van CCV-onderzoekers Mick Claessens en Nienke van Zelst, die hiervoor een Quick Scan uitvoerden onder Nederlandse gemeenten.

In de Quick Scan delen de onderzoekers diverse denkrichtingen met de rijksoverheid. De rijksoverheid zou onder andere kunnen verkennen of het mogelijk is om meer landelijke regie of coördinatie te voeren, bijvoorbeeld door laagdrempelige informatie-uitwisseling te faciliteren. Voor gemeenten zijn er tips in de vorm van handvatten.

De handvatten vormen de rode draad uit de gesprekken met gemeenten die al een aanpak voor straatintimidatie ontwikkeld hebben. Zo blijkt lokaal onderzoek naar de aard en omvang van straatintimidatie vaak waardevol, omdat het nieuwe inzichten biedt over de prevalentie ervan. Ten slotte geven de onderzoekers aan dat er nog veel onbekend is als het gaat om straatintimidatie. Ze doen daarom diverse suggesties voor vervolgonderzoek. Dat zou zich onder andere kunnen richten op de processen die ten grondslag liggen aan straatintimidatie.

Deel via: