Spring naar content

Seksuele straatintimidatie: Een onderzoek naar Rotterdamse vrouwen.

Op basis van kwalitatieve interviews met vrouwen, mannen en professionals en een grootschalige enquête onder 1200 Rotterdamse vrouwen, is de aard, de omvang en de gevolgen van seksuele straatintimidatie in Rotterdam in kaart gebracht. 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 45 jaar wel eens te maken krijgen met seksueel getinte toenadering en dat ongeveer de helft van de vrouwen dat gedrag als intimiderend ervaart. De definitie die daarbij gehanteerd is: ‘Seksuele uitlatingen of gedragingen van mannen of jongens waarmee zij u irriteren, tot last zijn, kwetsen, beledigen, bedreigen, of beperken in uw gevoel van persoonlijke vrijheid’. Het onderzoek biedt onder meer inzicht de factoren die seksuele toenadering intimiderend maken, de reacties en strategieën van vrouwen om hier mee om te gaan, en de spreiding in ruimte en tijd (hotspots en hottimes). 

Deel via: