Spring naar content

Werkwijze gemeentelijke aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Deze uitwerking van het Kwaliteitskompas van het Nederlands Jeugdinstituut is bedoeld voor gemeenten die seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren willen voorkomen en verminderen. Het geeft handvatten om vanuit een gezamenlijke analyse te komen tot een samenhangende aanpak. Het helpt om krachten te bundelen en beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben. Ook helpt het om de opgave te vertalen naar een concreet plan, en om duurzame resultaten te bereiken voor kinderen en jongeren.

Het Kwaliteitskompas bestaat uit zeven bouwstenen die je helpen om meer impact te maken bij de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Per bouwsteen wordt beschreven wat het resultaat ervan is, wat de bouwsteen inhoudt en welke vragen daarbij leidend zijn. In de werkbladen vind je meer informatie en handvatten over hoe je met deze bouwsteen aan de slag gaat. Je kunt beginnen bij de eerste bouwsteen en gezamenlijk alle vervolgstappen zetten.

Het kan ook zijn dat er al het een en ander is gebeurd of gedaan, en je bij een andere bouwsteen begint. Je maakt echter de meeste impact als er aan alle bouwstenen wordt gewerkt en je de cyclus volgt om continu te leren.

Deel via: