Spring naar content

Nieuwe campagne shame sexting

Shame sexting, het zonder toestemming delen van seksueel getinte beelden, is de afgelopen jaren explosief gestegen. Hoewel de (mentale) gevolgen groot kunnen zijn, zoeken slachtoffers uit schaamte vaak geen hulp. Met hun nieuwe campagne wil slachtofferhulp aandacht vragen voor shame sexting en slachtoffers laten weten dat ze hulp kunnen krijgen.  

Omdat lang niet alle gedupeerde zich melden bij hulpinstanties, is het onduidelijk hoe vaak het precies gebeurt dat er ongewenst naaktbeelden worden verspreid. Vast staat wel dat er bij slachtofferhulp Nederland tot nu toe twee keer zoveel slachtoffers van online seksueel geweld zijn dan vorig jaar. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want uit gegevens van CBS blijkt dat minder dan 5 procent van de slachtoffers boven de 16 jaar hulp zoekt. De verwachting is dat dit hetzelfde is voor jongeren onder de 16 jaar. 

De gevolgen voor slachtoffers zijn vaak groot en van lange duur. Deze groep heeft een grotere kans om mentale problemen zoals depressie, posttraumatische stressstoornis en suïcidale gedachten te ontwikkelen. Daarnaast leiden deze ervaringen vaak tot gevoelens van schaamte wat het lastig maakt om hulp te zoeken.  

Met deze nieuwe campagne wil slachtofferhulp mensen ervan bewust maken dat de gevoelens van schaamte en schuld normaal zijn, maar niet terecht. Zo wil Slachtofferhulp de boodschap meegeven: Draag de schaamte niet met je mee en vraag om hulp.  

Deel via: