Spring naar content

#Tothier campagne

Op 24 november is de #Tothier campagne van kenniscentrum Rutgers gestart.

Dit is een campagne om seksueel geweld op de politieke agenda te krijgen, zodat de overheid meer gaat investeren in preventie van seksueel geweld door:

  • betere seksuele voorlichting op school en daarbuiten;
  • betere opleidingen voor betrokken professionals;
  • meer publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren.

Het doel is dat een nieuwe generatie gaat opgroeien met respect voor elkaars grenzen en wensen in de maatschappij. Elke relatie en elke sekspartner moet gewenst en gelijkwaardig zijn. Zowel online als offline.

Toch tekenen seksueel geweld, ongewenste aanrakingen en grensoverschrijdend gedrag nog steeds vele levens. Meer dan de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft hier weleens mee te maken gehad. Vaak met levenslange psychische en maatschappelijke schade als gevolg. Wie deze campagne steunt en tegen seksueel geweld is, kan de petitie tekenen op https://tothier.rutgers.nl/.

Met meer maatschappelijke aandacht voor de preventie van seksueel geweld kan er gewerkt worden aan een maatschappij waar er respect is voor mekaar. Verschillende gemeenten zijn al aan de slag met activiteiten om seksueel geweld in de openbare ruimte, met ondersteuning van het project Veilige Steden, aan te pakken.

Deel via: