Spring naar content

Congres gendergerelateerd geweld: Be the change!

Er komt een congres aan over gendergerelateerd geweld! Op 9 november houden Atria en Kenniscentrum Rutgers een congres over het voorkomen van gendergerelateerd geweld. Dit congres is gefocust op wat jij kan doen om verandering te brengen.

Atria en Rutgers zijn in 2018 met Act4Respect gestart, een bewustwordingscampagne waarin zij een nieuwe generatie jongeren op weg helpen respectvol om te gaan met genderverschillen. In vijf jaar tijd zijn er veel stappen gemaakt voor deze verandering waar in het congres verder op ingegaan wordt.

Wat is de inhoud van het congres?

In het eindcongres in november kunnen professionals de visie, tools, trainingen, maar ook de lessen na vijf jaar Act4Respect ontdekken, en worden er concrete handvatten geboden die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Er zal aandacht besteedt worden aan hoe kleine veranderingen in dagelijkse werkzaamheden een groot effect kunnen hebben op de preventie van geweld. Het programma zit vol diverse workshops en inspirerende sprekers. 

Voor wie is het congres?

  • Professionals uit de jeugdzorg, veiligheid & justitie en onderwijs
  • Jongerenwerkers

Wanneer en waar is het congres?

Waar: omgeving Utrecht, exacte locatie volgt nog, maar is ook online!

Wanneer: woensdag 9 november van 13:00-17:00

Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link!

Deel via: