Spring naar content

Online grensoverschrijdend gedrag:

Seks(e) en het Internet

Eind november organiseert Act4Respect een congres over online grensoverschrijdend gedrag. Tijdens dit congres gaan ze in gesprek met ervaringsdeskundigen, jongeren en professionals om kennis, ervaringen en inzichten over online geweld te delen.

Vooral jongeren zijn vaak op internet. Het is een plek geworden waar ze leren over de wereld en over zichzelf. Op sociale media en in chatrooms wordt allerlei informatie gedeeld en bekeken. Voor jongeren is dit ook een plek om hun seksualiteit te verkennen en te delen. Tegelijkertijd kan je online, net als offline, kwetsbaar zijn voor grensoverschrijdend gedrag van anderen. Er zijn verschillende vormen van online grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld vormen van cyberpesten en online haat tot vormen van online seksueel geweld zoals ongewenste sexting, grooming en wraakporno. Ook uit onderzoek van het CBS blijkt dat jongeren vaak slachtoffer worden van online seksuele intimidatie. Hoe kun je hier het beste mee omgaan? En hoe kun je als professional die met jongeren werkt bijdragen aan een leuke en veilige omgeving online? Tijdens het congres wordt het thema online seksuele intimidatie en online haat wordt vanuit verschillende perspectieven besproken.

Act4Respect

Act4Respect is een alliantie tussen Kenniscentrum Rutgers en Kennisinstituut Atria. Zij werken in deze alliantie voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk aan de preventie van allerlei vormen van geweld, onder andere fysiek, seksueel en cybergeweld. Act4Respect wil een toekomst waarbij gendergerelateerd geweld niet meer getolereerd wordt. Hiervoor zetten ze zich in door middel van sociale normcampagnes, het uitbreiden van deskundigheidsbevordering, het doorontwikkelen van effectieve interventies en een kennisHUB.

Deelnemen aan het congres

Het congres vindt op dinsdag 30 november 2021 online plaats. Er zullen paneldiscussies en lezingen worden gehouden. Wil je deelnemen aan het congres? Dat kan hier.

Foto door Ketut Sibuyanto via Pexels

Deel via: