Spring naar content

Ruim 74 meldingen bij nieuw meldpunt Utrecht

Gemeente Utrecht heeft een nieuw meldpunt voor straatintimidatie. Ongewenst gedrag in de openbare ruimte kan gemeld worden via de ‘Slim Melden’ app of via de website.

Sinds de lancering van dit meldpunt zijn er ruim 74 meldingen binnengekomen. Bij al deze gevallen werd gemeld dat de dader een man was. Via dit meldpunt kunnen burgers specifiek onder de term straatintimidatie en melding doen. Zo krijgt de gemeente meer inzicht in de tijden en locaties waar straatintimidatie voorkomt, en ook hoe deze voorkomt. Melders die hun gegevens achterlaten kunnen indien gewenst snel gecontacteerd worden door de gemeente om te kijken of de melder verdere hulp wil.

Foto door Blue Bird via Pexels

Uit eerder onderzoek naar straatintimidatie in de gemeente Utrecht bleek dat 46 procent van de Utrechters in 2019 mee te maken kreeg met straatintimidatie, en dat de slachtoffers vooral jonge vrouwen zijn.  Uit onderzoek van RTV Utrecht dit jaar bleek ook dat vooral vrouwen hier last van hebben. Er werd ook aan deelnemers gevraagd of zij incidenten zouden melden als Utrecht een speciaal meldpunt hiervoor zou hebben. Dit meldpunt is dus inmiddels gelanceerd, waarbij burgers ook gebruik van hebben gemaakt.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en wil grensoverschrijdend gedrag aanpakken, straatintimidatie is een speerpunt in hun coalitieakkoord. De aanpak van de gemeente is gericht op meisjes, vrouwen, mannen en de lhbti-groep. Naast dit meldpunt is de gemeente van plan om in het najaar een bewustwordingscampagne te lanceren. Verder is het college van Burgemeester en Wethouders aan het kijken in hoeverre strafbaarstelling van straatintimidatie door middel van lokale wetgeving mogelijk is en welke andere maatregelen ze in kunnen voeren om de veiligheid in de openbare ruimte te vergroten.

Deel via: