Spring naar content

Handreiking Gratis Beleid

Er is steeds meer aandacht in de maatschappij voor seksueel overschrijdend gedrag. Ook gemeenten hebben hier steeds meer aandacht voor. Wat kunnen gemeenten doen in het bestrijden van dit gedrag, ook wanneer er bijvoorbeeld nog geen uitgebreid plan of weinig budget is? Speciaal voor gemeenten hebben wij een handreiking Gratis Beleid ontwikkeld.

Hierin delen wij tips over op welke manieren een gemeente toch aandacht kan besteden aan het verbeteren van de veiligheid van meisjes en vrouwen. Wij gaan in op wat er gedaan kan worden op gebied van communicatie, bewustwording, monitoring en mainstreaming en preventie. Wilt u meer weten? Bekijk dan de handreiking hier.

Foto door Anthony Shkraba via Pexels

Deel via: