Spring naar content

Handreiking meten van de aard en omvang van geweld tegen vrouwen

Hoe breng je als gemeente de aard en omvang van geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte in kaart? Project Veilige Steden biedt gemeentes een overzicht van bruikbare methoden, belangrijke uitgangspunten bij slachtofferenquêtes en voorbeeld surveyvragen. Bekijk de handreiking hier.

Foto door RODNAE Productions via Pexels

Deel via: