Spring naar content

Handreiking veiligheid en melden

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan overal plaatsvinden. Het is van belang dat personen die hier melding van willen maken, weten of en waar dit kan. Verschillende gemeenten zijn geïnteresseerd in het vergroten van de veiligheid en de relatie met meldpunten. Hoe krijg je goed zicht op de veiligheidssituatie, hoe vergroot je de meldingsbereidheid?

Op 16 juni 2022 heeft de Veilige Steden in samenwerking met de Regenboogsteden (Movisie) een kennisatelier georganiseerd over dit onderwerp. In deze sessie kregen gemeenten en andere geïnteresseerden meer informatie om hen te helpen bij hun keuzes omtrent melden en meldpunten.  Voor deze sessie hebben Regioplan en Movisie een handreiking geschreven met meer informatie over meldpunten en de afwegingen daarbij. Ben je geïnteresseerd in de handreiking, bekijk het hier.

Foto van Pexels via Felicity Tai

Deel via: