Spring naar content

Visie over de verbinding tussen Veilige Steden en Regenboogsteden

Veilige Steden en Regenboogsteden zijn twee programma’s waarin het ontwikkelen van lokaal beleid gestimuleerd wordt. De Veilige Steden richten zich op geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare ruimten en bij het uitgaan. De Regenboogsteden richten zich op de bevorderen van de sociale acceptatie en emancipatie van de lhbtq+ gemeenschap. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de programma’s? En kun je door de programma’s met elkaar te verbinden een grotere impact maken? Bekijk het visiedocument hier.

Foto door Monstera via Pexels

Deel via: