Spring naar content

Arnhem geeft signaal tegen seksuele intimidatie

Ook in Arnhem komt seksuele straatintimidatie voor, uit Arnhems onderzoek is gebleken dat vooral vrouwen en personen met een lhbtiq+ achtergrond vaker last hebben van deze vorm van intimidatie. Op 11 april 2021 is er ook een protest geweest waar honderden Arnhemmers zich hebben uitgesproken tegen straatintimidatie. Naar aanleiding van het onderzoek en een motie van de gemeenteraad is de gemeente Arnhem gestart met een meldpunt waar er melding gemaakt kan worden van deze voorvallen. Met dit meldpunt wil de gemeente het signaal afgeven dat straatintimidatie niet geaccepteerd wordt en dat iedereen het recht heeft om zich veilig te voelen in Arnhem.

Waarom melden? Door te melden kunnen slachtoffers of omstanders hun verhaal kwijt en kan er hulp, advies en bijstand bij eventuele vervolgstappen geboden worden. Ook krijgt de gemeente Arnhem door de binnengekomen meldingen meer zicht op de omvang van straatintimidatie, de plekken waar het meest voorkomt (hotspots) en kan er makkelijker actie ondernomen worden op deze plekken.

Hoe kan iemand melden? Er kan een melding gedaan worden via Meldpunt seksuele intimidatie Arnhem, maar ook via bellen of whatsapp en mail. Het is ook mogelijk om anoniem te melden.

Wat gebeurt er met de melding? Alle meldingen worden door Vizier, een onafhankelijke stichting behandeld. Vizier helpt met gratis hulp en gaat vertrouwelijk om met de gegevens en zet geen stappen zonder dat de melder hier expliciet toestemming voor geeft. De melding komt ook niet rechtstreeks bij de gemeente Arnhem terecht. Aan de hand van de meldingen kan de gemeente met een gerichte aanpak zorgen voor meer veiligheid door onder andere hotspots te bepalen, handhaving in te zetten en de fysieke leefomgeving verbeteren door groen, extra belichting of eventuele camerabewaking.

Met dit meldpunt wil de gemeente Arnhem zorgen voor een stad dat veiliger is voor iedereen, vooral vrouwen en personen met een lhbtiq+ achtergrond.

Deel via: