Spring naar content

Nieuwe regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag

De recente onthullingen over het grensoverschrijdende gedrag binnen het televisieprogramma The Voice of Holland, Ajax en de PvdA wijzen op een breder maatschappelijk probleem. De noodzaak voor verandering wordt ook binnen het kabinet gevoeld. In antwoord hierop, schuift het kabinet Mariëtte Hamer naar voren als regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Mariëtte Hamer is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) sinds september 2014, waarvoor zij een advies over diversiteit bij grote bedrijven schreef. Eerder was ze fractievoorzitter van de PvdA en werkte ze als ambtenaar op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eén van de belangrijkste doelen van deze nieuwe functie is het doorbreken van een cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik, die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanaf half april is Mariëtte voor de komende drie jaar belast met de taak om het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de totstandkoming en uitvoering van een actieplan. Daarnaast moet zij het boegbeeld en aanjager worden van een veranderende cultuur op dit gebied, waaronder het op gang brengen van een maatschappelijk gesprek over grensoverschrijdend gedrag valt.

Deel via: