Spring naar content

Veilige steden Amsterdam: de aanpak van online seksueel geweld

Veel gemeenten maken zich zorgen om de toename van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook professionals in Amsterdam signaleren dat online seksueel geweld steeds vaker voorkomt en zien een stijging van het aantal hulpvragen van jongeren. Reden voor de gemeente Amsterdam om binnen het programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld, waar ook Veilige Steden een onderdeel van uitmaakt, expliciet aandacht te besteden aan het tegengaan van online seksueel geweld. Hoe wil de gemeente Amsterdam dit vraagstuk aanpakken? We spraken hierover met Lieke Brouwer en Marijke Bleeker, beiden werkzaam als adviseur voor het programma Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld.

Lieke: “We kijken met een brede blik naar de aanpak. Het gaat om preventie, signaleren en stoppen, en het bieden van hulp en begeleiding aan slachtoffers. We richten ons niet alleen op jongeren maar hebben ook aandacht voor de rol van ouders en hulpverleners en de platforms waarop het seksueel geweld plaatsvindt. Jongeren zijn bezig met hun seksuele ontwikkeling en dat vindt steeds meer online plaats. Zij lopen dan ook het grootste risico op vervelende online ervaringen, maar om het probleem aan te pakken is het belangrijk om breder te kijken.”

Marijke: “Met verschillende partners in de stad zoals de politie, Qpido, Together We Rise en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) werken we samen op dit thema. We zoeken ook afstemming binnen de gemeente met andere programma’s bijvoorbeeld gericht op digitale veiligheid of op preventie van jongerenproblematiek. Maar we kijken zeker ook naar partners buiten Amsterdam zoals ‘Helpwanted.nl’. We hebben hen echt allemaal nodig. Ik heb het gevoel dat de urgentie op het thema binnen en buiten de gemeente hoog is, zowel vanuit veiligheid als vanuit zorg en daar zijn we heel blij mee.”

Lieke: “Voor de hulpverlening zijn we nu aan het kijken hoe we drempels tot de zorg kunnen verlagen. Slachtoffers willen vaak wel hulp, maar weten niet altijd goed waar en hoe ze dat kunnen krijgen, en wat dat voor hen betekent. Vanuit het programma proberen we dit te verbeteren. Bijvoorbeeld via de campagne ‘Jij staat niet alleen’ proberen we drempels te slechten. Marijke vult aan: “ Ook willen we de deskundigheid op online seksueel geweld van verschillende professionals in de stad versterken. Van jongerenwerker, tot docent of hulpverlener. Zo kunnen slachtoffers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”

Marijke: “Wat betreft preventie zetten we onder andere in op voorlichting aan groepen 7 en 8 over hoe je je online gedraagt. Ook willen we ouders bereiken en hen handvatten geven over hoe je met je kinderen gesprekken kan voeren over seksualiteit en online gedrag. In september lanceert Qpido hiervoor een campagne en heeft een lijst met tips opgesteld voor ouders. Ook kijken we of er in de preventie rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag voldoende aandacht is voor de online component.” Lieke vult aan: “Online en offline gedrag zijn met elkaar verweven, wat online gebeurt heeft effect op de offline interactie. Met de Veilige Steden partners willen we bijvoorbeeld kijken ook hoe online seksueel gedrag in hun aanpak is opgenomen. Het gaat uiteindelijk om het gesprek over ‘wat vind je wel en niet leuk, wat wil een ander en hoe herken je dat en hoe geef je zelf aan wat je wil’.”

Lieke: “In onze aanpak richten we ons niet alleen op meisjes en vrouwen. Bij online seksueel geweld zien we vaker dat jongens slachtoffer worden en meiden dader worden. Ook lopen slachtofferschap en daderschap door elkaar. In de preventie proberen we te voorkomen dat dit gebeurt met de boodschap ‘stuur de foto niet door’. Onze insteek in Amsterdam is breed en daarbinnen hebben we aandacht voor groepen die extra kwetsbaar zijn zoals jongeren die afkomstig zijn uit een cultuur waar spreken over seks een taboe is.”

Lieke: “Rondom de aanpak van online seksueel geweld zijn er nog weinig bewezen effectieve interventies, het zicht op best practices is nog niet zo duidelijk. Het is een veld in ontwikkeling en gemeenten zouden meer van elkaar kunnen leren. Ik zou wel meer zicht willen krijgen op wat andere gemeenten doen. Ook in algemene zin is de aandacht voor online veiligheid heel erg in ontwikkeling en valt op dit vlak nog veel te winnen.” Marijke vult aan: “Het zou mooi zijn wanneer het volgende kabinet hier ook een prioriteit van zou maken, digitale veiligheid breed maar juist ook de problematiek van online seksueel geweld.”

Meer weten over de aanpak van online seksueel geweld in Amsterdam? Neem contact op met Lieke  of Marijke.

Foto door Gerallt via Pixabay

Deel via: