Spring naar content

Veilige heropening horeca, ook voor vrouwen en meisjes

Stap voor stap heropent de horeca. Een opluchting en mooi vooruitzicht voor velen. Voor bezoekers: eindelijk weer (legale) feesten! En voor de horecamedewerkers: eindelijk weer aan de slag en mensen een mooie avond bezorgen. Goed nieuws dus, maar hoe kunnen gemeenten en hun partners ervoor zorgen  dat er binnen de hectiek van de heropening aandacht blijft voor veiligheid, en specifiek ook die van meisjes en vrouwen? 

Tijdens een online kennis-sessie hebben experts van verschillende organisaties hun tips aan gemeenten gegeven. Hierbij een overzicht:

Nieuwe gezichten bezoekers en achter de bar 

Vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) lichtte adviseur Marjolijn van Hest toe waarom de ‘summer of love’ waar velen naar uitzien ook extra risico’s met zich meebrengt. De ontremming die bij uitgaan hoort geeft sowieso een risico op het overschrijden van de grenzen van de ander. Maar daar komen nu nog andere factoren bij die specifiek op de heropening van het uitgaansleven betrekking hebben: 

  • Het nachtleven is nieuw voor een deel van het uitgaanspubliek dat in het afgelopen jaar 18 is geworden. Zij kennen de ongeschreven regels niet; 
  • Na een jaar met weinig prikkels kunnen mensen sneller overprikkeld raken, en bijvoorbeeld agressief; 
  • In de horeca gaat veel nieuw personeel aan de slag. Dit kan een extra uitdaging betekenen voor het signaleren van en adequaat reageren op ongewenst gedrag.  

Een goede voorbereiding kan hier een groot verschil maken. Bijvoorbeeld door de samenwerking tussen toezichthouders en personeel te versterken en door training aan te bieden. Meer informatie over deze risico’s en oplossingsrichtingen is ook te vinden op de website van het CCV, bijvoorbeeld in dit artikel over een veilige heropening van de horeca en op deze pagina over seksuele intimidatie.  

Positieve insteek en handelingsperspectief 

Een positieve insteek en inzicht in wat iemand concreet kan doen zijn belangrijke succesfactoren in voorlichtingscampagnes en trainingen. Een voorbeeld is clubethics, een initiatief van de Amsterdamse nachtburgemeester om het nachtleven veiliger en inclusiever te maken. Onderdeel van dit project zijn ook workshops en trainingen voor clubpersoneel. Deze worden gegeven door Sexmatters. Deze stichting verzorgt ook in andere gemeenten safer clubbing workshops. Een ander voorbeeld is te vinden in de samenwerking van de Groningse nachtraad met Sense Noord Nederland. Samen met studentenverenigingen en horeca  maken deze organisaties beleid, en geven horecatrainingen. 

Een aantal van hun tips voor andere gemeenten:  

  • Stel een beleidsmedewerker aan op het thema binnen de gemeente die de regie heeft. 
  • Organiseer een bijeenkomst met de lokale horeca en verenigingen. 
  • Betrek organisaties die trainingen bieden, om handelingsverlegenheid van horecamedewerkers te verkleinen. 
  • Bekijk en verspreid de toolkit ‘Ben je Oké’ (meer info in de volgende paragraaf).

Benieuwd om meer te weten over de aanpak in Groningen? Neem contact met GGD Groningen of Nachtraad.

Toolkit ‘Hier is het oké’ 

Met de heropening van de horeca na corona helpt Rutgers horeca, poppodia en studentenverenigingen om ongewenst seksueel gedrag op hun locaties zoveel mogelijk te voorkomen. De campagne ‘Ben je oké?’ maakt ongewenst seksueel gedrag onder uitgaand publiek al langer bespreekbaar met onder meer posters die horecagelegenheden zelf ophangen. Met de gratis toolkit ‘Hier is het oké’ kunnen kroegen, poppodia, studentenverenigingen en festivals maatregelen nemen, personeel trainen en beleid opstellen waarmee zij ongewenst seksueel gedrag zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ook kunnen zij een praktische instructiekaart downloaden voor achter de bar, in de personeelsruimtes en op verenigingen.  Gemeenten kunnen de gratis toolkit delen in hun relatienetwerk, bijvoorbeeld met studentenverenigingen en horecagelegenheden.  Meer weten? Neem contact op met de experts van Rutgers. Benieuwd om hierover met de experts van Rutgers verder te praten? Neem contact op via benjeoke@rutgers.nl.  

Ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld  

Kortom, er is veel dat gemeenten en hun partners kunnen doen om het risico op onveilige situaties te verkleinen. Maar toch kan seksueel geweld iedereen overkomen. Een eenvoudige maar belangrijke tip is daarom om het telefoonnummer van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in de telefoon op te slaan. Het gratis nummer 0800-0188 is 24/7 bereikbaar. Een oproep aan gemeenten is dan ook om deze tip zelf, en via hun partners, zo breed mogelijk verspreiden. Denk daarbij ook aan het benutten van de samenwerkingen en contacten die al bestaan in een gemeente. Vanuit Maastricht werd bijvoorbeeld de tip gedeeld om aan te sluiten bij de horecatrainingen die vanuit verslavingspreventie aan studentenverenigingen worden gegeven. 

In alle regio’s van Nederland is er een CSG, dat hulp biedt aan iedereen die kortgeleden te maken heeft gehad met seksueel geweld. Op de website van het CSG zijn bijvoorbeeld posters te vinden met het telefoonnummer. En de website van de campagne Wat kan mij helpen geeft informatie voor slachtoffers en mensen die iemand in hun omgeving willen steunen. 

In deze handreiking vind u meer informatie over deze sessie.

Foto: Long Truong via Unsplash 

Deel via: