Spring naar content

De aanpak van gemeente Almelo

De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.

De gemeente Almelo wil dat iedereen zich veilig voelt in de gemeente. Seksuele intimidatie in de brede zin accepteren wij niet in Almelo, een stad waarin iedereen zichzelf mag zijn en in vrijheid moet kunnen leven. De gemeente zal meerdere initiatieven introduceren ten behoeve van de aanpak van seksuele intimidatie. De initiatieven zullen zich voornamelijk richten op preventie. Daarnaast zal er handelingsperspectief worden geboden aan slachtoffers en omstanders wanneer zij te maken hebben (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ambitie

Het beoogd effect is tweeledig. Enerzijds wordt er beoogd dat er in Almelo minder seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, wat de veiligheid en veiligheidsgevoelens van Almelose inwoners verbetert. Anderzijds wordt er beoogd een nieuwe sociale norm te creëren, namelijk dat seksuele intimidatie niet als ‘normaal’ en niet als ‘oké’ wordt gezien door potentiële slachtoffers, plegers en omstanders. De gemeente wil zich op verschillende doelgroepen richten, niet alleen de  slachtoffers, maar ook de daders en omstanders. Daarbij is er specifiek aandacht voor vrouwen en jonge meiden en personen van de LHBTIQ+ gemeenschap. Ook is er aandacht voor mannen en jongens die vaak dader, maar soms ook slachtoffer zijn.

Aanpak

Gemeente Almelo hanteert momenteel de volgende aanpak:

 • Duidelijke normen vaststellen over wat gezien wordt als ongewenst seksueel gedrag.
 • Inzetten op preventie door bewustwording te creëren.
 • Vrouwen, meisjes en LHBTIQ+ gemeenschap ondersteunen en handelingsperspectief bieden wanneer zij te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag.
 • (Potentiële) daders aanspreken en bewust maken.
 • De samenwerking met lokale professionals versterken en coördineren.
 • Aansluiten bij lokale initiatieven en deze versterken.

De acties zullen ertoe bijdragen dat:

 • Seksuele intimidatie niet als normaal en als niet oké wordt gezien;
 • Omstanders seksuele intimidatie herkennen;
 • Omstanders en slachtoffers weten wat ze kunnen doen bij (het zien van) seksuele intimidatie;
 • (Potentiële) daders worden aangesproken en bewust worden gemaakt;
 • Er laagdrempelige hulp wordt aangeboden aan slachtoffers.

Activiteiten

Door middel van de volgende activiteiten zal er worden ingezet op het vergroten van de veiligheid:
 1. Sociale-norm campagnes lanceren, te beginnen met de Ben je oké? campagne voor straatintimidatie en seksuele intimidatie in horecagelegenheden en bij sportverenigingen
 2. Stimuleren en faciliteren van scholen om structurele aandacht te geven aan relevante thema’s in samenwerking met lokale organisaties
 3. Deskundigheidsbevording van professionals
  Denk aan: jongerenwerkers, leraren en barpersoneel.
 4. Handelingsperspectief bieden aan slachtoffers en problematiek beter in beeld krijgen
  bv. Een meldpunt voor seksuele intimidatie

Met deze aanpak tracht de gemeente Almelo te zorgen voor een gemeente waar alle (jonge) vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap zich veilig voelen in de openbare ruimte, tijdens het uitgaan, op school of bij de sportclub.  

Deel via:

Gemeente Almelo

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook andere gemeenten

De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden