Spring naar content

De aanpak van gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022. In 2019 heeft ons college een onderzoek laten uitvoeren naar problematiek rond seksuele intimidatie in de publieke ruimte. Het onderzoek heeft laten zien dat er een probleem is in Arnhem: 63 procent van de Arnhemse vrouwen heeft een of meerdere ervaringen met seksuele intimidatie in de openbare ruimte. Het college heeft aangegeven deze problematiek zeer serieus te nemen.

Ambitie

De gemeente Arnhem ontwikkelt een aanpak om seksuele intimidatie terug te dringen en het veiligheidsgevoel van vrouwen in de openbare ruimte te vergroten. In Arnhem zetten wij in op een aanpak gericht op slachtoffers, maar zeker ook op daders. 

Aanpak

Het veiligheidsgevoel van vrouwen (en andere slachtoffers van seksuele intimidatie) in Arnhem moet omhoog, omdat het aantal incidenten van seksuele intimidatie omlaag gaat. Verder moeten slachtoffers van seksuele intimidatie de mogelijkheid krijgen incidenten te melden en ontvangen zij de juiste hulp. 

Activiteiten

Om de beoogde doelen te realiseren richt de gemeente zich op de volgende maatregelen:

  • Strafbaar stellen van seksuele intimidatie 
  • Aanpak van seksuele intimidatie in het uitgaansgebied  
  • Verdere onveilige locaties worden onderzocht en aangepakt  
  • Een meldpunt op te richten voor slachtoffers om problematiek te monitoren en om slachtoffers te wijzen op de hulp die zij kunnen krijgen  
  • Er wordt een digitaal platform opgezet voor slachtoffers om ervaringen te delen en de norm te stellen dat seksuele intimidatie niet oké is 
  • Organiseren van een bijeenkomst om het thema te agenderen en professionals bewust te maken 

Met deze aanpak tracht de gemeente Arnhem te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Arnhem

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 020 – 531 531 5
  • veiligesteden@regioplan.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden