Spring naar content

De aanpak van gemeente Arnhem

Arnhem is sinds 2020 aangesloten bij veilige steden. Onze aanpak focust zich op preventie, door het inzetten van gastlessen op scholen en het creëren van bewustzijn bij professionals en inwoners. Waar repressie nodig is, kijken we in samenwerking met handhaving naar de mogelijkheden.

Ambitie

Met de aanpak van seksuele intimidatie willen we het veiligheidsgevoel van Arnhemmers, met nadruk op vrouwen en personen uit de LHBTIQ+-gemeenschap , in de openbare ruimte en online vergroten.

Aanpak

De aanpak richt zich op zowel preventie als repressie. We pakken daders van seksuele intimidatie aan. We vergroten de bewustwording rond het thema en dragen de norm uit dat seksuele intimidatie in Arnhem onacceptabel is. Daarnaast zorgen we voor een meldpunt waar slachtoffers terecht kunnen voor steun.

Acties

Acties zullen ertoe bijdragen dat breed bekend is dat de norm in Arnhem is dat seksuele intimidatie onacceptabel is en mensen weten waar ze terecht kunnen voor hulp.

Activiteiten

Gastlessen op scholen om de basis van omgangsvormen goed op orde te krijgen; acties rondom bewustwording, bijvoorbeeld postercampagnes, straattrainingen, sociale media campagnes; (in samenwerking met partners) creëren van bewustwording van professionals werkzaam op hotspot-locaties (bijvoorbeeld horeca of ov).

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

  • Betrokken gemeentelijke afdelingen: zorg en welzijn (sociaal domein), waar nodig in samenwerking/afstemming met veiligheid, handhaving en vergunningen, inclusie, communicatie.
  • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: stichting Indifferent (scholen) en stichting Vizier Oost (meldpunt en professionals), jongerenwerkers.
  • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: Zorg en Welzijn
  • Contactpersoon bij de gemeente: Nynke Bouwsma – nynke.bouwsma@arnhem.nl – 06 2195 4806.

Deel via:

Gemeente Arnhem

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 030 – 78 92 083
  • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust…
Aanpak van Gemeente Enschede
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht