Spring naar content

De aanpak van gemeente Dordrecht

Het is voor deze gemeente belangrijk om problemen rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag en onveiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aan te pakken. Dordrecht richt zich daarbij op zowel bewustwording, preventie als signalering.

Ambitie

De gemeentelijke ambitie is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten. Mochten de resultaten van onderzoek naar de aard en omvang van straat intimidatie daartoe aanleiding geven, zal worden overwogen eventuele maatregelen te nemen in de handhavingssfeer.

Aanpak

Voor de periode 2020-2022 heeft Dordrecht een uitvoeringsplan opgesteld met de volgende uitgangspunten:

 • Ze richten zich op bewustwording, preventie en signalering;
 • De gemeente vervult een stimulerende rol richting de stad, onderwijs en maatschappelijke partners;
 • Ze richten zich primair op jongeren in het onderwijs en in het uitgaansgebied;
 • De plannen sluiten aan bij veiligheid en het regenboogbeleid;
 • Er wordt aangesloten bij of verbonden met bestaande activiteiten of ontwikkelingen van organisaties.

Activiteiten

 • Het jongerenwerk maakt moeilijke thema’s, zoals machogedrag en straatcultuur, bespreekbaar in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs door het organiseren van themabijeenkomsten en workshops voor jongeren en maatschappelijke organisaties over groepsdruk, weerbaarheid en seksuele en sociale diversiteit.
 • Het sportbedrijf biedt trainingen aan sportverenigingen met aandacht voor groepsdruk, weerbaarheid en hoe te handelen.
 • Er worden Suswachten ingezet in het uitgaansgebied in Dordrecht in de weekenden ’s avonds en ’s nachts. Zij helpen de politie de orde te handhaven en de veiligheid in het uitgaansgebied te vergroten.
 • Jaarlijks organiseert de gemeente in samenwerking met de GGDZHZ de Conferentie Veilige School voor onderwijs- en jeugdprofessionals met onder meer als doel het delen van elkaar ervaringen, kennis en expertise rondom (sociale) veiligheid van jongeren en met name meisjes en vrouwen. Op 4 november 2020 vindt de 2e conferentie plaats.
 • Uitvoeren van een onderzoek naar de aard en omvang van straat intimidatie in Dordrecht

Met deze aanpak tracht de gemeente Dordrecht te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Dordrecht

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo