Spring naar content

De aanpak van Gemeente Eindhoven

In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van straatintimidatie in de openbare ruimte specifiek benoemd. Deze opgave is opgenomen in het Beleidskader Veiligheid 2023-2026. Gemeente Eindhoven neemt deel aan het Programma Veilige Steden 2023-2026. Met de ontwikkeling van een plan van aanpak worden de eerste stappen gezet in de aanpak van straatintimidatie.

Ambitie

Met de aanpak van straatintimidatie willen we het veiligheidsgevoel van inwoners en bezoekers, met nadruk op vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap, in de openbare ruimte vergroten. Bewustwording en gedragsverandering van intimiderend gedrag bij plegers creëren en professionals en omstanders voorzien van een handelingsperspectief.

Aanpak

Het plan van aanpak straatintimidatie richt zich op het tegengaan van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte. Met deze aanpak willen we straatintimidatie zo veel mogelijk voorkomen en terugdringen zodat iedereen ongehinderd gebruik kan maken van de openbare ruimte. Het tegengaan van straatintimidatie vraagt echter om een lange adem. Het probleem is diepgeworteld en niet met enkele maatregelen op te lossen. De aanpak is meerjarig en integraal en vraagt om continue aandacht. Het plan van aanpak bestaat uit de volgende pijlers:

 • Bewustwording en Preventie
 • Ondersteuning slachtoffers
 • Aanpak op straat.

Voor elke pijler worden diverse activiteiten/initiatieven ontwikkeld.

Activiteiten

Om het plan van aanpak tot volle wasdom te laten komen richt de gemeente zich op de volgende activiteiten:

 • Ontwikkelen en meermalig inzetten van publiekscampagnes (met communicatie-uitingen in diverse media).
 • Trainen van professionals in de sectoren handhaving, horeca, onderwijs en sport (bewustwording en handelingsperspectief) en aanbieden van lesmateriaal voor bijvoorbeeld onderwijs.
 • Aansluiten bij bestaande (lokale, regionale of landelijke) initiatieven zoals bijvoorbeeld de Orange The World campagne of de Pride.
 • Het inrichten van een laagdrempelig meldpunt en het goed organiseren van de backoffice. De meldingen worden verzameld en geanalyseerd, zodat hot spots en hot times in beeld zijn en het probleem gericht aangepakt kan worden (onder andere voor nazorg, interventie of (her)inrichting openbare ruimte)
 • Creëren van een netwerk door o.a. de organisatie van stadsgesprekken.

Het spreekt voor zich dat we wendbaar en flexibel zijn in onze aanpak.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen: momenteel ligt de gehele aanpak straatintimidatie bij de sector Veiligheid & Handhaving van de gemeente Eindhoven. Het thema Straatintimidatie is specifiek benoemd in het bestuursakkoord en maakt derhalve onderdeel uit van het beleidskader Veiligheid 2023-2026. Er wordt verbinding gezocht met het Sociaal Domein. Dit kan aan de hand van (ludieke) acties, of op thema’s als sport en onderwijs. Ook wordt samengewerkt met communicatieadviseurs (t.b.v. publiekscampagnes en inzet social media) en collega’s binnen het Ruimtelijk Domein (t.b.v. aanpassen openbare ruimte). Mogelijk dat op de wat langere termijn de aanpak van straatintimidatie wordt geborgd binnen het Sociaal Domein, gelet op het feit dat de thema’s inclusie en diversiteit ook zijn geborgd binnen het Sociaal Domein.  
 • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: het netwerk ‘aanpak straatintimidatie Eindhoven’ is in ontwikkeling. De afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden met o.a. het COC, Slachtofferhulp Nederland, studentenverenigingen, sportverenigingen en Koninklijke Horeca Nederland. We betrekken bij onze activiteiten regelmatig de kennis en kunde van de Stichting Stop Straatintimidatie en BO Diversity. We zijn aan het onderzoeken bij welke organisaties we verschillende trainingen gaan inkopen.
 • Andere samenwerkingspartners: we werken samen met de Soroptimisten Eindhoven. Dit doen we vooral tijdens de Orange the World campagne en mogelijk ook tijdens (sport)evenementen waarbij de Soroptimisten zijn betrokken. Zie voor meer informatie: https://www.soroptimist.nl/eindhoven/.
 • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: Sector Veiligheid & Handhaving
 • Contactpersoon bij de gemeente:
 • Link naar het lokale Veilige Steden beleid: www.Eindhoven.nl/straatintimidatie

Deel via:

Gemeente Eindhoven

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De aanpak van Gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden. De gemeente…
Aanpak van Gemeente Leeuwarden
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
De aanpak van Gemeente Zaanstad Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke…
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De aanpak van Gemeente Eindhoven In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van…
Aanpak van Gemeente Eindhoven
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust…
Aanpak van Gemeente Enschede