Spring naar content

De aanpak van gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen neemt sinds 2022 deel aan het Programma Veilige Steden. Vanaf datzelfde jaar is straatintimidatie als afzonderlijk thema opgenomen in het Integraal veiligheidsplan ‘Samen veilig en weerbaar 2022-2026’. De aanpak richt zich op bewustwording van het maatschappelijk probleem en het bieden van handvatten aan inwoners die het overkomt en omstanders.

Ambitie

We beogen met de aanpak de veiligheid van vrouwen en meisjes in de publieke ruimte en het uitgaansleven te vergroten vanuit de ambitie dat:

 • seksuele intimidatie in de publieke ruimte en horeca tegen vrouwen en meisjes afneemt.
 • vrouwen en meisjes zich gesteund, veilig en weerbaar voelen in de openbare ruimte en tijdens het uitgaan.

Aanpak

De aanpak behelst de volgende actiethema’s:

 • In beeld brengen ervaringen van Nijmeegse inwoners met seksuele intimidatie in de publieke ruimte en horeca.
 • Het voeren van het maatschappelijk gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag met inwoners, met aandacht voor positief gedrag.
 • Stimuleren van positief gedrag in het uitgaansleven en bij evenementen met inzet van de landelijke ‘Ben je oké’-campagne.
 • Trainingen voor professionals.
 • Voorbereiden op aanscherping van de Wet seksuele misdrijven.
 • Ondersteunen van activiteiten van diverse netwerkpartners direct of indirect betrokken bij het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Up to date houden informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de gemeentelijke website.

Acties

Acties zullen ertoe bijdragen dat:

 • Meer inwoners zich bewust zijn van de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag op vrouwen en meisjes en van de norm dat seksuele intimidatie ongehoord is. De verwachting is dat hierdoor het gedrag richting vrouwen en meisjes steeds minder vaak grensoverschrijdend zal zijn.
 • Inwoners seksuele intimidatie beter weten te signaleren en beter weten wat zij kunnen doen als ze het zien gebeuren in de publieke ruimte en horeca.
 • Professionals werkzaam in de publieke ruimte/horeca zich bewust zijn van de norm, beter weten te signaleren en beter weten wat te doen als ze het zien of er anderszins mee te maken krijgen
 • Er voldoende bekendheid is bij betrokkenen wat de nieuwe Wet seksuele misdrijven inhoudt zodat er op geanticipeerd kan worden met maatregelen.
 • Versterken verbinding en betrokkenheid inwoners en netwerkpartners op het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Inwoners, slachtoffers en/of omstanders via de gemeentelijke website passende informatie kunnen vinden.

Activiteiten

 • Campagne ‘Praat samen over de grens’
 • Aandacht voor aspecten van seksueel grensoverschrijdend gedrag via een symposium
 • Trainingen Sexmatters aan horecamedewerkers
 • Organisatie van een panel over sociale veiligheid met bezoekers horeca
 • Aanzet voor het initiëren van activiteiten bij het ROC
 • Check of gemeentelijke webpagina up tot date is
 • Volgen ontwikkelingen rondom de pilot Wet Seksuele misdrijven
 • Ontwikkelen van onderzoeksconcept voor het in beeld brengen van ervaringen van Nijmeegse inwoners
 • Afstemming aanpak met regionale aanpak seksueel geweld

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen: afdeling Veiligheid en afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling hebben het primaat bij regie en beleidsvorming en het initiëren van de uitvoering. Vanuit deze afdelingen is er afstemming met diverse thema’s die het thema sociale veiligheid raken.
 • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: de regionale coördinator netwerk aanpak seksueel geweld is erbij betrokken, Centrum Seksueel Geweld, ROC, CatCallsofNimma, Koninklijke Horeca Nederland, Stichting nachtburgemeester Nijmegen.
 • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: afdeling Veiligheid en afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling initiëren de uitvoering van beleid, daarbij zijn o.a. afdeling communicatie en afdeling Economische Zaken betrokken.
 • Contactpersoon bij de gemeente:
  • Afdeling Veiligheid (budgetverantwoordelijke afdeling) : Astrid Stoker – senior beleidsadviseur
  • Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling: Angela Koopmans – senior beleidsadviseur
 • Link naar het lokale Veilige Steden beleid: Seksueel grensoverschrijdend gedrag – Gemeente Nijmegen

Deel via:

Gemeente Nijmegen

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook andere gemeenten

De aanpak van Gemeente Zaanstad Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke…
Aanpak van Gemeente Zaanstad
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht