Spring naar content

De aanpak van Gemeente Assen

Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet thuis in Assen. In het bestuursakkoord 2022-2026 is het belang van het aanpakken van dit grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte specifiek benoemd. Vanaf 2023 is dit onderwerp ook onderdeel van het meerjarig integraal veiligheidsplan.

Met het plan van aanpak/beleidsplan straatintimidatie maken wij inzichtelijk wat wij de komende jaren gaan doen in de aanpak van straatintimidatie. In de aanpak is het beleid uitgewerkt in vier thema’s:

 1. Straatintimidatie in beeld
 2. Focus op slachtoffers
 3. Focus op daders
 4. Preventie en bewustwording

Per thema wordt omschreven welke acties in uitvoering, voorbereiding of in onderzoek zijn.

Ambitie

De Asser aanpak van straatintimidatie heeft als doel het voorkomen en aanpakken van straatintimidatie en het vergroten van bewustwording in de samenleving over dit probleem.

Aanpak

Straatintimidatie is alleen samen te voorkomen en aan te pakken. Net als bij andere complexe maatschappelijke (veiligheids)problemen is er niet één partij die alleen de oplossing in handen heeft. De kracht zit in de verbinding van verschillende disciplines en netwerken, waarbij alle betrokkenen vanuit hun eigen rol en expertise een essentiële bijdrage leveren aan het terugdringen van straatintimidatie in onze stad. Om deze aanpak tot een succes te maken, zoeken we de samenwerking maatschappelijke partners. Ook wordt samenwerking en samenhang gezocht met andere gemeentelijke programma’s, die aan dit thema raken.

Acties

De Asser aanpak van straatintimidatie heeft als doel het voorkomen en aanpakken van straatintimidatie en het vergroten van de bewustwording in de samenleving over dit probleem. Met onze aanpak willen we intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag terugdringen zodat iedereen ongehinderd gebruik kan maken van de openbare ruimte ongeacht wie ze zijn of hoe ze eruitzien.

Straatintimidatie is geen ‘probleem’ van alleen vrouwen of partners van hetzelfde geslacht, het gaat ons allemaal aan. De aanpak richt zich op iedereen die zich geïntimideerd voelt. Naast vrouwen en leden van de LHBTIQ+-community, kunnen dat ook mensen met een duidelijk religieuze uiting als hoofddoek of keppel zijn of mensen met een beperking.
Wij betrekken nadrukkelijk ook mannen en jongens bij onze aanpak. Wij zien hen als bondgenoten die kunnen bijdragen aan het tegengaan van straatintimidatie.

Bij de aanpak richten wij ons op de (mogelijke) daders en slachtoffers, waarbij bewustwording en preventie de nadruk krijgt.

Activiteiten

Inmiddels zijn er, in samenwerking met verschillende partijen, al acties opgezet. Aan de hand van de hiervoor benoemde thema’s worden in het plan mogelijke acties benoemd en wordt aangegeven in welke fase deze acties zitten (onderzoek, voorbereiding of uitvoering).

De campagne Ask for Angela is een voorbeeld van een actie. Ask for Angela is zeer succesvol in het Verenigd Koninkrijk. Met Ask for Angela in Assen wil de gemeente een bedrage leveren aan de aanpak van straatintimidatie en de veiligheid en veiligheidsbeleving van inwoners en bezoekers. Het personeel van de deelnemende bedrijven heeft een speciale training gevolgd. Naast de medewerkers van de horecagelegenheden die meedoen, hebben ook medewerkers van Team Toezicht en Handhaving en politie Basisteam Noord-Drenthe een instructie gekregen. Deelnemende bedrijven kun je herkennen aan de poster van Ask for Angela op de deur of bij de toiletten.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen:
  • Veiligheid
  • Security en Privacy officer
  • Strategisch informatiemanager
  • Toezicht en Handhaving
  • Communicatie
  • Bestuursadvies
 • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: straatintimidatie is alleen te voorkomen en aan te pakken door samen te werken. Om deze aanpak tot een succes te maken, wordt de samenwerking gezocht met verschillende maatschappelijke partners en met andere gemeentelijke programma’s, die aan dit thema raken. De kracht zit in de verbinding van verschillende disciplines en netwerken, waarbij alle betrokkenen vanuit hun eigen rol en expertise een essentiële bijdrage leveren aan het terugdringen van straatintimidatie in onze stad. We werken samen met:
  • Politie basisteam Noord-Drenthe
  • Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland
  • Halt
  • Centrum Seksueel Geweld
  • Stichting Stop Straatintimidatie
  • Veilige Vriendin
  • Nederlandse Spoorwegen
  • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen
  • Sportverenigingen
  • Onderwijs
  • Openbaar vervoer
  • Taxibedrijven
 • Andere samenwerkingspartners:
  • COC Groningen en Drenthe
  • Stichting Roze 50+
  • Stichting ARA
  • Werkgroep Orange Assen
  • Zonta Drenthe
  • De Soroptimistclub Assen
 • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: Veiligheidsregisseur
 • Contactpersoon bij de gemeente: Veiligheidsregisseur
 • Link naar het lokale Veilige Steden beleid:

Deel via:

Gemeente Assen

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust…
Aanpak van Gemeente Enschede
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De aanpak van Gemeente Eindhoven In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van…
Aanpak van Gemeente Eindhoven
De aanpak van Gemeente Zaanstad Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke…
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De aanpak van Gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden. De gemeente…
Aanpak van Gemeente Leeuwarden
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht