Spring naar content

De aanpak van gemeente Almere

Almere wil een stad zijn waarin iedereen veilig kan leven en veilig over straat kan lopen. Toch krijgt een aanzienlijk deel van de inwoners van Almere jaarlijks te maken met straatintimidatie. Vooral vrouwen en meisjes, mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap en mensen met een beperking ondervinden hier hinder van. Om dit probleem te voorkomen en te verminderen neemt de gemeente Almere sinds 2020 deel aan het programma Veilige Steden. De praktijk wijst echter uit dat straatintimidatie een hardnekkig maatschappelijk probleem is dat voortdurende aandacht behoeft. Om de bestaande aanpak voort te zetten en uit te breiden, neemt de gemeente Almere in de periode 2019-2023 opnieuw deel aan dit programma.

Ambitie

Doel van onze aanpak is om straatintimidatie te voorkomen en bestrijden. Omdat Almeers onderzoek uitwijst dat straatintimidatie het vaakst voorkomt onder meisjes en vrouwen, lhbtiq+’ers en mensen met een beperking, richt onze aanpak zich op deze doelgroepen.

Aanpak

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, zetten wij in op vier pijlers. Gemeente Almere hanteert momenteel de volgende aanpak:

 • Meer inzicht in het probleem
 • Verbeteren van de meldingsbereidheid
 • Preventie en bewustwording over het onderwerp
 • Verbeteren van het handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders

Activiteiten

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen: de portefeuille Straatintimidatie is binnen de gemeente Almere belegd bij team Veiligheid, wat valt binnen de afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid en Strategie.
 • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: het realiseren van deze aanpak doen wij niet alleen maar nadrukkelijk in samenwerking met externe partners. Zo werken wij samen met trainers van Vitree, die over de juiste vaardigheden en expertise beschikken om voorlichtingslessen over straatintimidatie op middelbare scholen te geven. Via het schoolveiligheidsnetwerk staan wij in verbinding met Almeerse middelbare scholen om onze campagnes zo goed mogelijk te laten landen en om onze aanpak eventueel tussentijds te kunnen bijsturen. Ook verkennen we de mogelijkheden om horecapersoneel te betrekken bij onze aanpak straatintimidatie, onder wiens oog straatintimidatie zich vaak ongemerkt voordoet. Immers, alleen door samen te werken kunnen we een norm uitdragen waarin geen ruimte is voor straatintimidatie.
 • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: de regie op de portefeuille Straatintimidatie ligt bij de afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid en Strategie. De uitvoering ligt deels bij dezelfde afdeling, maar ligt een enkele keer ook bij andere afdelingen zoals Veiligheid, Handhaving en Toezicht (bijvoorbeeld indien er extra boa’s worden ingezet omdat op bepaalde plekken veel straatintimidatie voorkomt.
 • Contactpersoon bij de gemeente: Busra Oguz, boguz@almere.nl.
 • Link naar het lokale Veilige Steden beleid: Aanpak straatintimidatie

Deel via:

Gemeente Almere

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook andere gemeenten

Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht