Spring naar content

De aanpak van gemeente Almere

De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022 om de aanpak van straatintimidatie in Almere een impuls te geven. Het belang van gemeente Almere voor veilige straten voor o.a. meisjes en vrouwen blijkt uit de door de gemeenteraad aangenomen motie ‘maatregelen tegen straatintimidatie’ en door het ondertekenen van de intentieverklaring van Safe Streets (UN Women).

Ambitie

Doel van onze aanpak is om problemen rond straatintimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTI en mensen met een beperking in de openbare ruimte en uitgaansgebied te voorkomen en te bestrijden.

Aanpak

Gemeente Almere hanteert momenteel de volgende aanpak:

 • Het doen van nader onderzoek naar het fenomeen straatintimidatie, dat leidt tot:
  • meer inzicht in hotspots en hot times (meldingen website ssstop.nl)
  • Inzicht in bijdrage toezicht (VTH)
  • Inzicht in best practices via Veilige Steden netwerk
 • Bewustwording onder inwoners vergroten en het gesprek op gang brengen
  • Hieronder valt het ontwikkelen bewustwordingscampagne
 • Het bevorderen van bewustwording en deskundigheid van professionals
  • Het versterken van het netwerk van relevante externe organisaties
  • Het versterken van de interne samenwerking in de gemeente
  • Het inzetten van het netwerk van Veilige Steden
 • Het nemen van passende maatregelen tegen straatintimidatie (preventie)

Activiteiten

Door middel van de volgende activiteiten zal er worden ingezet op het vergroten van de veiligheid:

 • SSSTOP campagne: Het doel van deze campagne is bewustwording onder Almeerse jongeren. In maart 2020 is een video over straatintimidatie gepost via de sociale mediakanalen van de gemeente Almere en ALLY. Op dit moment wordt er in samenwerking met Lamar communicatie gewerkt aan een vervolg campagne.
 • SSSTOP website: Almeerders kunnen straatintimidatie melden via de website ssstop.nl. De meldingen worden verzameld en geanalyseerd, zodat hotspots gelokaliseerd kunnen worden en het probleem gericht aangepakt kan worden.
 • Voorlichtingslessen: In 2019 is besloten om in te zetten op voorlichtingslessen over straatintimidatie op scholen. Deze lessen worden op dit moment ontwikkeld door Vitree. Vanaf volgend jaar zitten deze standaard in het lespakket.

Met deze aanpak tracht de gemeente Almere om problemen rond straatintimidatie van vrouwen, meisjes, LHBT, en mensen met een beperking in de openbare ruimte en uitgaansgebied te voorkomen en te bestrijden.

Deel via:

Gemeente Almere

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

 • 020 – 531 531 5
 • veiligesteden@regioplan.nl

Bekijk ook andere gemeenten

De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede wil seksuele intimidatie in de stad stevig aanpakken. De petitie ‘Seksuele intimidatie…
Aanpak van Gemeente Enschede
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg