Spring naar content

De aanpak van gemeente Groningen

Sociale veiligheid, acceptatie en leefbaarheid zijn uitgangspunten in onze gemeente. Grensoverschrijdend gedrag leidt tot gevoelens van onveiligheid en is vrijheidsbeperkend voor vrouwen en meisjes en leidt te regelmatig tot intimidatie en geweld. Dit is onacceptabel en daarom zetten we ons sinds het begin van het project Veilige Steden in om het op verschillende fronten aan te pakken. We willen dat grensoverschrijdend gedrag op alle plekken in onze samenleving bespreekbaar is en dat we de gevolgen hiervan erkennen, een plek geven en aanpakken.

Ambitie

Vrouwen en meisjes zijn in onze gemeente overal veilig: in het openbare leven, op straat en in het uitgaansleven. Grensoverschrijdend gedrag gaan we tegen en tolereren we niet.

Aanpak

In Groningen werken we aan de-normaliseren van grensoverschrijdend gedrag en de acceptatie van elkaars grenzen. We zetten in op bewustwording en het doorbreken van taboes door middel van het bevorderen van zichtbaarheid, cultuurverandering en het maatschappelijke gesprek. We vergroten de weerbaarheid op het gebied van seksuele intimidatie en –geweld door middel van trainingen, voorlichtingen en campagnes. Daarnaast zetten we in op bewustwording onder omstanders en het bieden van een handelingsperspectief. Mannen en jongens zien we als deel van de oplossing.
Specifieke aandacht is er voor de volgende doelgroepen:

 • Jongeren op middelbare scholen
 • Vrouwen en meisjes in de openbare ruimte
 • Studenten in het uitgaansleven
 • Professionals

Acties

Met deze aanpak tracht de gemeente Groningen te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Activiteiten

Groningen hanteert methodieken waarbij doelgroepen ervaren en oefenen hoe ze met intimidatie en geweld kunnen omgaan om weerbaarder te worden. Voorbeelden hiervan zijn toegespitste ‘rots en water’ trainingen, terugspeeltheater en interactieve voorlichtingstechnieken.

Groningen gebruikt diverse methodieken en campagnes om bewustwording te vergroten bij inwoners en bezoekers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld, bijvoorbeeld met activiteiten tijdens Orange the World, Pride en diverse festivals.

Daarnaast worden trainingen, bijeenkomsten en kennisuitwisseling voor professionals en studentenorganisaties georganiseerd. Ook hier wordt aangesloten bij ontwikkelingen die er op dit moment zijn in het uitgaansleven.

Tevens heeft de gemeente Groningen aandacht voor het ontwikkelen voor de aanpak van plegers.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen: Directie Maatschappelijke Ontwikkeling is ‘hoofdaannemer’ van het project. Veiligheidthema’s zijn de verantwoordelijkheid van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, een onderdeel van de concerndirectie. Afgelopen jaar zijn we begonnen met een rondgang bij alle andere directies van de gemeente om te kijken waar ook zij kunnen bijdragen aan de projectdoelstellingen. Onderdelen van de directies Stadsontwikkeling, Economische zaken en Stadsbeheer zijn als aangehaakt.
 • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: Discriminatiemeldpunt Groningen, Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn, WIJ-Groningen, Jimmy’s, Cat Calls of Grunn, VAAF, No Need to Hide, Sense, GGD en CSG.
 • Andere samenwerkingspartners: horeca via de Horecabond Noord Nederland, FNV, Politie.
 • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: regie door Directie Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Contactpersoon bij de gemeente: Fransien Saalbrink en Elise Kamminga

Deel via:

Gemeente Groningen

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De aanpak van Gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden. De gemeente…
Aanpak van Gemeente Leeuwarden
De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen