Spring naar content

De aanpak van gemeente Groningen

Dit onderwerp heeft meer aandacht nodig, zodat de sociale veiligheid en de leefbaarheid in de stad vergroot kan worden. Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Het is vaak onbespreekbaar, niet erkend en onderschat, dit pakt de gemeente op verschillende fronten aan.

Ambitie

Doel van het project is het vergroten van de weerbaarheid op het gebied van seksuele intimidatie en geweld en het de-normaliseren van grensoverschrijdend gedrag en de acceptatie daarvan.

Aanpak

De gemeente vind het belangrijk daar waar nodig aanjager te zijn van activiteiten in de stad. Er wordt vooral aangesloten bij de bewegingen die er zijn in de stad en die activiteiten te faciliteren. De directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en Openbare Orde en Veiligheid trekken hierin samen op om extra en nieuwe activiteiten te ontplooien in het sociaal maatschappelijk en educatieve veld en het uitgaansleven.

Activiteiten

Groningen hanteert methodieken waarbij doelgroepen aan den lijve ervaren hoe ze met intimidatie en geweld kunnen omgaan om weerbaarder te worden. Voorbeelden hiervan zijn toegespitste ‘rots en water’ trainingen, terugspeeltheater en interactieve voorlichtingstechnieken. Ook maakt Groningen gebruik van creatieve manieren om burgers bewust te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld, bijvoorbeeld via deze actieweek Choose to Change. Daarnaast worden trainingen, bijeenkomsten en kennisuitwisseling voor professionals georganiseerd. Ook hier wordt aangesloten bij ontwikkelingen die er op dit moment zijn in het uitgaansleven.

De gemeente richt zich op een aantal verschillende doelgroepen:

  • Jongeren op middelbare scholen,
  • vrouwen in de openbare ruimte,
  • studenten in het uitgaansleven en
  • professionals in de wijken van de stad.

Tevens wil de gemeente Groningen aandacht en aanpak ontwikkelen voor de daders.

Met deze aanpak tracht de gemeente Groningen te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Groningen

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 020 – 531 531 5
  • veiligesteden@regioplan.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen