Spring naar content

De aanpak van Gemeente Leiden

Aan de veiligheid van meisjes en vrouwen in Leiden wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt in Leiden. Tegelijkertijd wordt er in Leiden veel samengewerkt met de kennisinstellingen, de gemeente en stadspartners om onderzoek te verbinden met beleid en uitvoering. Deze samenwerking willen we beter inzetten voor een veilige stad voor meisjes en vrouwen.

Ambitie

Meisjes en vrouwen voelen zich veilig in Leiden en maken geen grensoverschrijdende gedrag mee. Dit gaan we bereiken door beter samen te werken in bestaande netwerken en de kennisinstellingen te betrekken bij dit doel voor de stad. Zodat we de juiste interventies op kunnen zetten, gebaseerd op de Leidse realiteit.

Aanpak

Door het koppelen van gemeentelijke en stadvraagstukken aan studenten willen we beter inzicht krijgen in veiligheid onder meisjes en vrouwen in Leiden. Dat doen we door studenten op verschillende thema’s (actie)onderzoek te laten doen, en concrete interventies te toetsen of input te geven voor beleid. Studenten houden zich bezig met verschillende vraagstukken binnen het thema veilige stad voor vrouwen en meisjes. Daarom zijn verschillende afdelingen van de gemeente (zoals veiligheid, sociaal domein en wijkregie) aangesloten, maar ook stadspartners (denk aan de politie en het welzijnswerk).

Activiteiten

Verschillende onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in de stad staan centraal in onze activiteiten. Zoals actieonderzoek door toegepaste psychologie studenten van Hogeschool Leiden, maar ook scriptieonderzoek door criminologie studenten van de universiteit Leiden. Vraagstukken worden samen met stadspartners en gemeente geformuleerd en uitwisseling van kennis gefaciliteerd. Studenten presenteren uitkomsten aan stadspartners en resultaten worden beschikbaar gesteld aan de stad. Hierbij kijken we vanuit een brede optiek naar veiligheid en veiligheidsbeleving. Hiernaast gaat het ook om preventie, invloed van gedrag en stimuleren van gesprek over veiligheid en onveiligheid onder jongeren en inwoners.


Naast al bestaande activiteiten is een belangrijke doelstellingen nieuwe samenwerkingen tussen stad en kennisinstellingen opzetten om de veiligheid en veiligheidsbeleving van meisjes en vrouwen in Leiden te verbeteren. Zo wordt in 2022 gekeken hoe de komende jaren duurzamer samengewerkt kan worden met het onderwijs. Niet alleen op korte termijn, het doel is juist ook duurzame samenwerkingen voor de toekomst.

Deel via:

Gemeente Leiden

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

  • veiligesteden@regioplan.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede wil seksuele intimidatie in de stad stevig aanpakken. De petitie ‘Seksuele intimidatie…
Aanpak van Gemeente Enschede
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De gemeente Zaanstad neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht