Spring naar content

De aanpak van gemeente Maastricht

De gemeente heeft op basis van een aantal onafhankelijke onderzoeken geconstateerd dat seksuele (straat) intimidatie en dan met name in het uitgaansleven, aandacht behoeft. De gemeente heeft een plan van aanpak ontwikkeld waarmee gewerkt wordt aan een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Ambitie

Maastricht wil bereiken dat er onder jongeren het besef ontstaat dat ontoelaatbaar gedrag en seksuele intimidatie jegens vrouwen, niet ‘cool’ is en dus ook binnen de eigen leeftijdsgroep als niet acceptabel ervaren wordt.

Aanpak

Maastricht zet op basis van een zevental speerpunten in op het realiseren van enerzijds een (duurzame) mentaliteit- en gedragsverandering en anderzijds en het versterken van (toegang tot) opvang en begeleiding.

Activiteiten

Als voorbeeld kan genoemd worden om nadrukkelijk aanwezig te zijn en informatie te verstrekken tijdens de INKOM van nieuwe studenten en bij de faculteiten alsmede trainingen te verstrekken aan studentenverenigingen. De gemeente heeft een samenwerking tussen Mondriaan, Centrum Seksueel Geweld, Universiteit Maastricht en lokale belangenorganisaties.

Met deze aanpak tracht de gemeente Maastricht te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Maastricht

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 030 – 78 92 083
  • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht