Spring naar content

De aanpak van Gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.

Gemeente Hengelo vindt het heel belangrijk dat iedere bewoner zich veilig en geaccepteerd voelt. Uit landelijke cijfers blijkt echter dat vooral jongeren regelmatig met straatintimidatie te maken krijgen. Omdat niet duidelijk was hoe veel straatintimidatie in Hengelo voorkomt, heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren. Op basis van die resultaten is een plan van aanpak opgesteld.

Ambitie

De gemeente Hengelo wil dat iedere bewoner zich veilig en geaccepteerd voelt in de eigen gemeente. De gemeente tolereert geen ongepaste en intimiderende gedragingen in de openbare ruimte en wil duidelijk maken dat straatintimidatie niet thuishoort in Hengelo. Hoewel maatregelen tegen straatintimidatie bedoeld zijn voor de bescherming van iedere Hengelose inwoner, zijn vrouwen en leden van de LHBTIQ+-gemeenschap de geprioriteerde doelgroep in dit plan van aanpak.

Aanpak

De inzet richt zich op drie belangrijke momenten:

 • Voorafgaand aan straatintimidatie: inzet van preventieve aanpak.
 • Tijdens straatintimidatie: handelingsperspectief bieden voor omstanders, slachtoffers, handhaving en toezicht.
 • Na straatintimidatie: handelingsperspectief bieden voor slachtoffers, gericht op nazorg.

Activiteiten

 • Voorafgaand aan straatintimidatie: Inzet van preventieve aanpak
  o Inzicht krijgen in en monitoren van prevalentie, hotspots en hot times
  o Bewustwording creëren omtrent gendernormen en inclusiviteit
  o Inzet in openbare ruimte
  o Inzet in uitgaansgelegenheden
 • Tijdens straatintimidatie: Handelingsperspectief bieden voor omstanders, slachtoffers, handhaving en toezicht
  o Deskundigheidsbevordering voor BOA’s
  o Bewustwording van bestaan trainingen voor omstanders en slachtoffers
 • Na straatintimidatie: handelingsperspectief bieden voor slachtoffers, gericht op nazorg.
  o Meldingsbereidheid vergroten
  o Opstellen van een sociale kaart

Deel via:

Gemeente Hengelo

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Zaanstad neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
De aanpak van Gemeente Eindhoven In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van…
Aanpak van Gemeente Eindhoven
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede wil seksuele intimidatie in de stad stevig aanpakken. De petitie ‘Seksuele intimidatie…
Aanpak van Gemeente Enschede
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen