Spring naar content

De aanpak van Gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.

Gemeente Hengelo vindt het heel belangrijk dat iedere bewoner zich veilig en geaccepteerd voelt. Uit landelijke cijfers blijkt echter dat vooral jongeren regelmatig met straatintimidatie te maken krijgen. Omdat niet duidelijk was hoe veel straatintimidatie in Hengelo voorkomt, heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren. Op basis van die resultaten is een plan van aanpak opgesteld.

Ambitie

De grootste prioriteit van de gemeente Hengelo is dat iedere inwoner zich veilig en geaccepteerd voelt in diens eigen gemeente. De belangrijkste doelstelling is het vergroten van het veiligheidsgevoel van alle inwoners met vrouwen en leden van de LHBTIQ+ gemeenschap als geprioriteerde doelgroep.

Aanpak

De inzet richt zich op drie belangrijke momenten:

 • Voorafgaand aan straatintimidatie: inzet van preventieve aanpak.
  • Inzicht krijgen in en monitoren van prevalentie, hotspots en hot times.
  • Bewustwording creëren omtrent gendernormen en inclusiviteit.
  • Inzet in openbare ruimte.
  • Inzet in uitgaansgelegenheden.
 • Tijdens straatintimidatie: handelingsperspectief bieden voor omstanders, slachtoffers, handhaving en toezicht.
  • Deskundigheidsbevordering voor BOA’s.
  • Bewustwording van bestaan trainingen voor omstanders en slachtoffers.
 • Na straatintimidatie: handelingsperspectief bieden voor slachtoffers, gericht op nazorg.
  • Meldingsbereidheid vergroten.
  • Opstellen van een sociale kaart.

Acties

Acties zullen ertoe bijdragen dat:

 • Handhavingspartners toezicht houden in openbare ruimte.
 • Gebruik van cameratoezicht.
 • De inwoners bewust maken van burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld de buurtapps.

Activiteiten

 • Cultuurbewuste interventies: versterken positie LHBTIQ+-gemeenschap.
 • De inzet van onderwijs en jongerenwerk: bevorderen van weerbaarheid/bewustwording jongeren in samenwerking met Halt.
 • Bijdrage programma ‘Gezonde School’ GGD.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen: Leefbaarheid en Veiligheid, Communicatie
 • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: politie, horecaondernemers, scholen, jongerenwerk
 • Andere samenwerkingspartners: Kennispunt Twente, CCV, CBS, GGD Twente, LOES, HALT
 • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: Leefbaarheid en Veiligheid in samenwerking met afdeling maatschappelijke Strategie en Ontwikkeling.
 • Contactpersoon bij de gemeente: Sam van der Wijngaart en Chantal Wildemors

Deel via:

Gemeente Hengelo

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
De aanpak van Gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden. De gemeente…
Aanpak van Gemeente Leeuwarden
De aanpak van Gemeente Eindhoven In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van…
Aanpak van Gemeente Eindhoven
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust…
Aanpak van Gemeente Enschede
De aanpak van Gemeente Zaanstad Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke…
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam