Spring naar content

De aanpak van gemeente Tilburg

Een belangrijk principe is dat vrouwen en meisjes zich veilig door de stad moeten kunnen bewegen, zonder last te hebben van jongens of mannen die hen lastig vallen, intimideren of aanranden.

Ambitie

De gemeentelijke ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.

Aanpak

In de gemeentelijke bestrijding van straatintimidatie hebben is reeds in 2018 een verbod op seksuele intimidatie in de openbare ruimte in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. Om de ernst, omvang en plekken van straatintimidatie vast te stellen is in in 2019 een enquête uitgezet naar 6000 huishoudens om straatintimidatie zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Pakweg 1 op de 3 ondervraagden zegt last te hebben gehad van een of andere vorm van intimidatie.

Momenteel wordt een campagne voorbereid voor om ervoor te zorgen dat (potentiële) slachtoffers, (potentiële) daders en omstanders zich bewust zijn van de ontoelaatbaarheid van straatintimidatie naar meisjes en vrouwen. Ook het melden van ongewenst gedrag is hierin belangrijk.

Activiteiten

Op dit moment worden de activiteiten en de volgorde afgestemd met de gemeentelijke onze partners. Wanneer deze bekend worden, wordt dat op deze plek zichtbaar.

Met deze aanpak tracht de gemeente Tilburg te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Tilburg

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 030 – 78 92 083
  • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg