Spring naar content

De aanpak van gemeente Amsterdam

Amsterdam wil dat iedereen zich veilig voelt op straat en met het uitgaan, ongeacht iemands geslacht, voorkeur of religie. Geweld tegen o.a. vrouwen is onacceptabel en daarom zetten wij ons in zodat deze doelgroep zich veiliger gaat voelen.

Ambitie

Door activiteiten te organiseren ter bewustwording en preventie van het probleem hopen wij dat vrouwen zich veiliger gaan voelen in de openbare ruimte en in het uitgaansleven. Ons doel is het vergroten van de veiligheid en veiligheidsbeleving van vrouwen (en LHBTIQ+ personen) in de openbare ruimte en het uitgaansleven.

Aanpak

De meeste activiteiten en initiatieven zijn gericht op de preventieve kant van het probleem. Handhaving is eerder geprobeerd, maar niet meer haalbaar. Daarom richten we ons met name op bewustwording, kennisdeling en onderzoek. We kijken niet alleen naar de (potentiële) slachtoffers, maar ook naar daders en omstanders.

Activiteiten

Enkele activiteiten die de gemeente onderneemt zijn:

  • Buurtschouwen
  • Workshops om mannen en jongens te betrekken in het tegengaan van geweld tegen vrouwen
  • Omstanderinterventie
  • Weerbaarheidstrainingen
  • Safer clubbing workshops

Met deze aanpak tracht de gemeente Amsterdam om problemen rond straatintimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTIen mensen met een beperking in de openbare ruimte en uitgaansgebied te voorkomen en te bestrijden.

Deel via:

Gemeente Amsterdam

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 030 – 78 92 083
  • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda