Spring naar content

De aanpak van gemeente Breda

Deze tekst wordt binnenkort geüpdatet.

Het stadsbestuur wil voor haar inwoners, bezoekers en werkers een veilige sfeer in de stad creëren, onafhankelijk van haar of zijn geslacht, geaardheid, cultuur, religie, opleiding enzovoort. Het bestuur verwacht van elke inwoner, bezoeker of werker dat men meewerkt aan deze sfeer: op straat of in voor publiek toegankelijke gebouwen is geen plaats voor discriminatie, intimidatie of geweld tegen wie dan ook. Breda staat voor een veilige, tolerante en gastvrije stad.

Ambitie

Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.

Aanpak

Breda heeft een plan van aanpak opgesteld dat ten doel heeft: zichtbaar maken dat Breda straat intimidatie niet tolereert. Het bestuur kiest in de aanpak in eerste instantie voor het aanbrengen van de focus op het Bredase uitgaanscentrum waar veel mensen aanwezig zijn voor een gezellig avondje-uit, of die samenkomen tijdens een evenement, een bezoek brengen aan het centrum van de stad of aldaar werken. Het vertrekpunt daarbij is dat de beleving van het slachtoffer centraal staat. Het idee hierachter is dat voor een effectieve aanpak een brede route nodig is: van preventie en gedragsbeïnvloeding tot aan repressie en zorg dragen voor een handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders, waaronder nazorg.

Activiteiten

Door middel van de volgende activiteiten zal er worden ingezet op meer veiligheid:

  • Veiligheidsschouwen met politie, binnenstadbewoners en ondernemers waarbij ook gekeken wordt naar onveilige plekken en situaties in het uitgaansgebied en het nemen van maatregelen ter verbetering;
  • Het monitoren van meldingen van intimidatie ten behoeve van een informatie- en risico gestuurde aanpak;
  • Programma’s te ondersteunen voor voorlichting en trainingen op scholen;
  • Met publiekscampagnes aandacht besteden aan bewustwording over straatintimidatie;
  • Handhavers trainen om straatintimidatie te herkennen en hierop te acteren.

Er wordt gestart met het beeld van straat intimidatie scherper te krijgen, zodat in een later stadium de aanpak informatie- en risico-gestuurd inhoud kan worden gegeven. Bijvoorbeeld op specifieke uitingsvormen, eventuele hotspots en hottimes. De gemeente Breda is samen met BO Diversity ook al gestart met een campagne en een nieuw meldpunt tegen straatintimidatie zodat een signaal wordt afgegeven dat straatintimidatie niet oke is, zodat er meer over dit thema gesproken wordt, meer gemeld wordt en er meer cijfers beschikbaar zijn.

Met deze aanpak tracht de gemeente Breda te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Breda

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 030 – 78 92 083
  • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht