Spring naar content

De aanpak van Gemeente Enschede

De gemeente Enschede wil seksuele intimidatie in de stad stevig aanpakken. De petitie ‘Seksuele intimidatie in Enschede aanpakken’ van een Enschedese studente leverde begin 2020 ruim 17.000 handtekeningen op. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak. De gemeenteraad heeft de motie die hiertoe oproept unaniem aangenomen.

Ambitie

De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners, bezoekers en werknemers. Zij is van mening dat iedereen zich veilig moet voelen en de ruimte moet krijgen zichzelf te zijn. Middels het programma Veilige Steden wil de gemeente Enschede een extra impuls geven aan de aanpak van (seksuele) straatintimidatie en seksueel geweld in de openbare ruimte en tijdens het uitgaan in Enschede.

Aanpak

Huidige initiatieven van de gemeente Enschede richten zich vooral op de repressieve kant van het probleem. Het programma Veilige Steden biedt mogelijkheden de aanpak breder op te pakken: in de preventieve sfeer, op verschillende niveaus en boven sectoraal (zorg én veiligheid). Speerpunten hierbij zijn zichtbaarheid, bewustwording, gedragsverandering en weerbaarheid.

Activiteiten

De gemeente Enschede heeft meerdere initiatieven geïntroduceerd ten behoeve van de aanpak van (seksuele) straatintimidatie en seksueel geweld in de openbare ruimte:

  • Preventie Unit Binnenstad (PUB-ploeg): treedt in de weekenden ’s avonds en ’s nachts sussend op bij dreigende opstandjes, zodat haar inwoners en bezoekers veilig kunnen uitgaan;
  • Toezichthouders en publiek cameratoezicht: door intensivering van toezicht tracht Enschede de veiligheid in haar stad te vergroten;
  • LHBTI+ aanpak: als regenboogstad werken we samen aan het vergroten van de sociale acceptatie en veiligheid van onze LHBTI+ gemeenschap.
  • Een recent uitgevoerd onderzoek naar de aard en omvang van straatintimidatie in Enschede en de mogelijkheden om via gedragsverandering de meldingsbereidheid van seksuele intimidatie op straat te verhogen.

Naast deze initiatieven wordt momenteel gewerkt aan activiteiten meer in de voorlichtingshoek. Als Smart City wordt daarnaast gebruik gemaakt van technologie en innovatie om ideeën als apps en Virtual Reality in te zetten bij de aanpak van seksuele straatintimidatie en seksueel geweld in de openbare ruimte en het weerbaarder maken van slachtoffers.

Met deze aanpak tracht de gemeente Enschede om problemen rond straatintimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTIen mensen met een beperking in de openbare ruimte en uitgaansgebied te voorkomen en te bestrijden.

Deel via:

Gemeente Enschede

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

  • 020 – 531 531 5
  • veiligesteden@regioplan.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede wil seksuele intimidatie in de stad stevig aanpakken. De petitie ‘Seksuele intimidatie…
Aanpak van Gemeente Enschede
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De gemeente Zaanstad neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam