Spring naar content

De aanpak van Gemeente Enschede

De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust voor een brede aanpak gericht op iedereen die zich niet veilig voelt in de openbare ruimte en tijdens het uitgaan in Enschede.

Ambitie

De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners, bezoekers en werknemers. Zij is van mening dat iedereen zich veilig moet voelen en de ruimte moet krijgen zichzelf te zijn. De situatie in beeld gebracht door bovengenoemde petitie vraagt om een vernieuwde aanpak. Enschede kiest hierbij bewust voor een brede aanpak gericht op iedereen die zich niet veilig voelt in de openbare ruimte en tijdens het uitgaan in Enschede. Naast vrouwen en meisjes kunnen dat bijvoorbeeld ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transpersonen en mensen met een interseksuele conditie (LHBTIQ+) en mensen met een beperking zijn.

Aanpak

De initiatieven van de gemeente Enschede zullen zich voornamelijk richten op preventie. Op dit moment zal er niet worden gefocust op repressie, omdat een repressieve aanpak strafrechtelijk nog niet mogelijk is.

Het programma Veilige Steden biedt mogelijkheden om de aanpak breder op te pakken: op verschillende niveaus en boven sectoraal (zorg én veiligheid). De gemeente Enschede voegt (seksuele) straatintimidatie toe als veiligheidsthema aan de High Impact Crimes in het Integrale Veiligheidsbeleid gemeente Enschede. High Impact Crimes hebben, evenals (seksuele) straatintimidatie, een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij.

Naast de traditionele campagnes wordt ook gekeken naar omstandersinterventies in samenwerking met de kennisinstellingen. Enschede is een studentenstad en bij deze specifieke doelgroep met zijn vele studentenverenigingen wordt uitdrukkelijk aandacht voor het tegengaan van seksuele intimidatie gevraagd. Zowel door de kennisinstellingen zelf als partners denk aan de horeca, wordt hierop de inzet geïntensiveerd.

Acties

Met het beschikbare budget voor de Enschedese aanpak Seksuele Intimidatie willen we het maximale effect bereiken: het terugdringen van seksuele intimidatie in de openbare ruimte. Dit doen we door slim samen te werken met onze partners in de stad en aan te sluiten bij de bestaande beleidsplannen of aanpakken. Denk hierbij aan Regenboogsteden, Inclusie, aanpak onlinecriminaliteit, Veilig Uitgaan en het kenniscentrum Mensenhandel.

Activiteiten

De gemeente Enschede heeft meerdere initiatieven geïntroduceerd ten behoeve van de aanpak van (seksuele) straatintimidatie en seksueel geweld in de openbare ruimte:

 • Preventie Unit Binnenstad (PUB-ploeg): treedt in de weekenden ’s avonds en ’s nachts sussend op bij dreigende opstandjes, zodat haar inwoners en bezoekers veilig kunnen uitgaan;
 • Toezichthouders en publiek cameratoezicht: door intensivering van toezicht tracht Enschede de veiligheid in haar stad te vergroten;
 • LHBTI+ aanpak: als regenboogstad werken we samen aan het vergroten van de sociale acceptatie en veiligheid van onze LHBTI+ gemeenschap.
 • Sociale-norm campagnes (publiekscampagnes en inzet rolmodellen)
 • Voorlichting, deskundigheidsbevordering en bewustwording
 • Handelingsperspectief bieden voor slachtoffers en omstanders.

De aanpak van seksuele intimidatie is er, zoals ook in de evaluatie van het programma Veilige Steden beschreven, één van een lange adem. Hierop wil de gemeente Enschede zich dan ook inzetten.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen: binnen de gemeente zijn zowel het team Veiligheid als diverse afdelingen binnen het Sociaal Domein betrokken.
 • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: vanuit het maatschappelijk middenveld zijn in de vorm van een klankbordgroep de kennisinstellingen, GGD, politie, raadsleden, diversity officers van diverse scholen, binnenstadsondernemers, COC en het Kenniscentrum mensenhandel betrokken.
 • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: Team Veiligheid is aanspreekpunt voor het beleid en de uitvoering van het programma Veilige Steden.
 • Contactpersoon bij de gemeente: Patrick te Brake – 06 1329 4445 – p.tebrake@enschede.nl

Deel via:

Gemeente Enschede

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen
De aanpak van Gemeente Zaanstad Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke…
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust…
Aanpak van Gemeente Enschede
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De aanpak van Gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden. De gemeente…
Aanpak van Gemeente Leeuwarden
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
De aanpak van Gemeente Eindhoven In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van…
Aanpak van Gemeente Eindhoven
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda