Spring naar content

De aanpak van Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden.

De gemeente Leeuwarden wil een inclusieve samenleving creëren waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Met de aanpak straatintimidatie zetten we ons in voor veiligheid van meisjes en vrouwen, op straat en in openbare gebouwen. De gemeente geeft hiermee het signaal af dat straatintimidatie in Leeuwarden niet wordt geaccepteerd. Slachtoffers van straatintimidatie staan er niet alleen voor.

Ambitie

Door aan te sluiten bij het programma Veilige Steden zet de gemeente Leeuwarden het onderwerp straatintimidatie structureel op de agenda. Daarmee draagt de gemeente bij aan een cultuurverandering op dit gebied. Straatintimidatie wordt niet meer geaccepteerd en getolereerd.

Aanpak

De aanpak van straatintimatie richt zich met name op bewustwording en preventie. De gemeente wil zich met een breed scala aan maatregelen op verschillende doelgroepen richten. Niet alleen op de slachtoffers, maar ook op de daders en omstanders. Er is specifiek aandacht voor personen van de LHBTIQ+ gemeenschap. Ook is er aandacht voor mannen en jongens die vaak dader, maar soms ook slachtoffer zijn.

Acties

Op het gebied van bewustwording en preventie zet de gemeente in op publiekscampagnes waarmee schade ten gevolge van straatintimidatie onder de aandacht wordt gebracht. Bijvoorbeeld met een campagne als: Ben je oké? en educatieve activiteiten. Daarnaast wordt er ingezet op het vergroten van de meldingsbereidheid en het aanpakken van bekende overlastlocaties in de binnenstad.

Activiteiten

De aanpak bestaat uit diverse activiteiten. Zo is er onder andere een publiekscampagne voor de binnenstad en ontwikkelen studenten van NHL Steden een bewustwordingscampagne voor jongeren. Er is een werkgroep straatintimidatie waarin verschillende partijen samenwerken aan de aanpak van straatintimidatie. Er wordt gewerkt aan het inrichten van een laagdrempelig meldpunt en er wordt ingezet op het trainen van professionals in de handhavingssector.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

  • Betrokken gemeentelijke afdelingen: Handhaving, Communicatie, Sociaal Domein, Meldpunt Overlast Leeuwarden, Openbare Orde en Veiligheid.
  • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: Politie, Amaryllis jongerenwerk, Tûmba, Tienskip, COC.
  • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: Openbare Orde en Veiligheid
  • Contactpersoon bij de gemeente: Mascha Tiemes, senior beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Deel via:

Gemeente Leeuwarden

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

  • 030 – 78 92 083
  • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust…
Aanpak van Gemeente Enschede
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
De aanpak van Gemeente Zaanstad Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke…
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
De aanpak van Gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden. De gemeente…
Aanpak van Gemeente Leeuwarden
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
De aanpak van Gemeente Eindhoven In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van…
Aanpak van Gemeente Eindhoven
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden