Spring naar content

De aanpak van Gemeente Zaanstad

Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke ruimte. Hoewel de gemeente al inzet op beleid dat ook deels onder het programma `Veilige Steden’ valt, zoals LHBTI-beleid en een veilig uitgaansgebied, staat het straatintimidatiebeleid nog in de kinderschoenen. Het programma biedt daarom een mogelijkheid om ons huidige beleid verder uit te breiden.

Ambitie

Het programma zal enerzijds bijdragen aan inzicht in de omvang en aard van de lokale straatintimidatieproblematiek. Anderzijds zal het bijdragen aan de zichtbaarheid en bespreekbaarheid van de problematiek. Beide zullen de basis vormen voor het verdere aanpakken van straatintimidatie in Zaanstad, waardoor het veiligheidsgevoel van vrouwen en LHBTIQ+’ers versterkt zal worden.

Aanpak

Door middel van zichtbare campagnes op social media en bestickering, voorlichting op scholen, een zogenaamde ‘vox pop’ en een ingericht meldpunt, is het de bedoeling dat aanstootgevende handelingen en gedragingen op deze wijze kenbaar gemaakt kunnen worden aan daders en er bewustzijn gecreëerd wordt. Naast awareness is het doel omstanders te bewegen elkaar aan te spreken indien ongewenst gedrag geconstateerd wordt.

Acties

Acties zullen er toe bijdragen dat er in kaart gebracht wordt waar vrouwen en LHBTIQ+’ers zich het minst veilig voelen, waarna er gepaste actie ondernomen kan worden op deze gebieden, en er bewustzijn wordt gecreëerd bij daders en omstanders dat zij actief kunnen bijdragen aan een veiliger leefomgeving.

Activiteiten

Schouwen om de aard en omvang van (seksuele) straatintimidatie in (specifieke delen van) Zaanstad in kaart te brengen, als basis voor vervolgbeleid en handhaving. Ook het geven van voorlichtingslessen aan groep 7/8 en middelbare scholen, het geven van trainingen aan professionals op straat over hoe met straatintimidatie om te gaan, evenals aanpassingen in de publieke ruimte om de ervaren veiligheid te vergroten.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

  • Betrokken gemeentelijke afdelingen: Straattoezicht, Strategie en Onderzoek, afdeling Communicatie, Wijkmanagement, de Staf van de burgemeester, het College en de Raad
  • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: Bureau Halt, buurthuizen, jeugdhonken, GGD
  • Andere samenwerkingspartners: politie, reclamebureaus
  • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
  • Contactpersoon bij de gemeente: Marcia Schooneveld, beleidsadviseur OOV

Deel via:

Gemeente Zaanstad

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 030 – 78 92 083
  • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De aanpak van Gemeente Zaanstad Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke…
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust…
Aanpak van Gemeente Enschede
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
De aanpak van Gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden. De gemeente…
Aanpak van Gemeente Leeuwarden
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De aanpak van Gemeente Eindhoven In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van…
Aanpak van Gemeente Eindhoven
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam